Webrádió

Nagyböjt

Meghívó

Minden megkeresztelt ember, annak az új életnek a tanúja, amit Krisztus adott nekünk az Egyháza révén. A görögkatolikus egyházunk tudatában van, hogy sok jó ember él a keresztény egyházon kívül is, de csak Jézus Krisztus képes Istenhez legközelebb vinni bennünket, a többi vallás nem képes erre. A görögkatolikus egyház, nem csupán tanok összessége, rituális gyakorlatok és szokások, hanem egy életforma, a krisztusi élet. A mi hitünk maga az ÉLET. Ez egy olyan élet, ami igazabb, teljesebb, bőséges és hitelesebb, mint bármely élet.Ez az ÉLET az örök, aminek nincs vége, amely fölött még a halálnak sincs hatalma.

Szeretettel meghívom: csatlakozzon hozzánk, hogy részesülhessen a Krisztusban való új életbe.

Isten hozta új otthonába!

Görögkatolikus, aki eddig nem volt aktív a hitéletbe? Nem tagja egyik egyháznak sem, vagy amibe keresztelték nem érzi magát otthon?Ezt a különleges meghívást szeretném önnek átadni:

Jöjjön velünk!

Kölcsönösen szükségünk van egymásra,
szeretnénk, ha családunk tagja lenne!
Pacsai János parókus

1512457183.0933-punkosd-utan-december.jpg

Pünkösd után december 6. Szent Miklós emléke Lk 6,17-23b

2017. december 5., kedd 07:58

Pünkösd után december 6. Szent Miklós emléke Lk 6,17-23b Abban az időben Jézus megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából és Jeruzsálemből, valamint Tirusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből; és akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész...

Bővebben
1511587618.9521-mezeskalacs2017.jpg

Mézeskalács kapu napja

2017. november 25., szombat 06:28

Bővebben
1510727991.8946-karacsonyt-megelozo-bojti.jpg

Karácsonyt megelőző böjti időszak 2017

2017. november 15., szerda 07:41

Karácsonyt megelőző böjti időszak 2017 Karácsony teli van örömmel megbékéléssel, az Úr születésnapja ilyen örömünnep a világ számára. Joggal merül fel bennünk a kérdés: hogy miért kell előtte böjtölni, és ilyen hosszan? Induljunk ki abból, hogyha egy ünnepre készülünk, akkor különleges módon öltözünk fel. Van vasárnapi ruhánk, esküvői ruha, egy...

Bővebben
1510323860.0686-punkosd-utan-november.jpg

Pünkösd után november 13. A szentek között élő Aranyszájú János atyánknak, Konstantinápoly érsekének emléke Jn 10,9-16

2017. november 10., péntek 15:26

Pünkösd után november 13. A szentek között élő Aranyszájú János atyánknak, Konstantinápoly érsekének emléke Jn 10,9-16   Mondta az Úr a hozzá jövő zsidóknak: „Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, kijár és bejár, és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson....

Bővebben
1510159330.7116-punkosd-utan-november.jpg

Pünkösd után november 8 Szent Mihály főangyal és a többi égi Erő tisztelete Lk 10,16-21

2017. november 8., szerda 17:43

Pünkösd után november 8 Szent Mihály főangyal és a többi égi Erő tisztelete Lk 10,16-21 Mondta az Úr tanítványainak: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem.” Amikor a hetven visszatért, örömmel mondták: „Uram, még az...

Bővebben
1509455835.3948-elhunyt-szeretteinkrol-valo.jpg

Elhunyt szeretteinkről való megemlékezés

2017. október 31., kedd 14:17

Egyházunkban a halottakról szokásban van megemlékezni: temetése után harmadnapon, mert az Úr Jézus harmadnap támadt fel. Kilencednapon, azon óhajunk kifejezésére, hogy Isten kegyelme az elhunytat a szentek kilenc karába emelje; negyvenedik napon, mert az Úr Jézus a negyvenedik napon ment fel a mennyekbe, hová reméljük az tőlünk elköltözött szerettünk is...

Bővebben
1508998132.877-punkosd-utan-oktober.jpg

Pünkösd után október 26 A dicsőséges mírót árasztó Szent Demeter nagyvértanú emléke.

2017. október 26., csütörtök 08:10

Pünkösd után október 26 A dicsőséges mírót árasztó Szent Demeter nagyvértanú emléke. Jn 15,17-16,2 Mondta az Úr tanítványainak: „Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket! Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De...

Bővebben
1507269532.5902-punkosd-utan-oktober.jpg

Pünkösd után október 6 Szent Tamás apostol Jn 20,19-31

2017. október 6., péntek 08:00

Amikor a szombat utáni első napon este lett, még aznap megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus...

Bővebben
1506788762.1022-punkosd-utan-oktober.jpg

Pünkösd után október 1. Mária oltalma Lk 10,38-42; 11,27-28

2017. szeptember 30., szombat 18:27

Abban az időben Jézus betért egy bizonyos faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábához ülve hallgatta a szavát. Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt és így szólt: „Uram, nem törődsz-e vele, hogy húgom egyedül hagy engem...

Bővebben
1505282597.4112-punkosd-utan-szeptember.jpg

Pünkösd után Szeptember 14. A szent és életadó Kereszt felmagasztalása

2017. szeptember 13., szerda 08:04

Pünkösd után Szeptember 14. A szent és életadó Kereszt felmagasztalása Jn 19,6-11.13-20.25-28a.30b-35 Abban az időben tanácsot tartottak a főpapok és a vének Jézus ellen, hogy őt megöljék. Ezért Pilátushoz járultak ezt mondva: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” Pilátus így szólt: „Vegyétek át ti, és feszítsétek őt keresztre! Én ugyanis nem...

Bővebben

Közelgő eseményünk


Közelgő események

Az esemény ideje: 2017. november 1., szerda 14:20 - 2017. november 30., csütörtök 14:20

Október 31.kedd 16.30                                              Mérai templom elhunyt szeretteinkről való megemlékezés November 1. szerda este 17.00                                             halotti megemlékezés és gyertyagyújtás a ravatalozó mellett. Encs városi Temető November 2. csüt. este 17.00 halotti megemlékezés a templomban November 4. Mérai...

Bővebben

A mai nap gondolata