Webrádió

Pünkösd után I. vasárnap Mindenszentek Mt 10,32-33; 37-38;

Pünkösd után I. vasárnap Mindenszentek Mt 10,32-33; 37-38; 19,27-30

Mondta az Úr tanítványainak: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom majd mennyei Atyám előtt. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám; aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám; aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám.” Ekkor Péter vette át a szót: „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk?” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, ti, akik követtetek, a megújuláskor, amikor az Emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele tizenkét trónon, és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse fölött. Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, és az örök élet lesz az öröksége. Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.”

 

Leírás

A mai napon, a pünkösdöt követő vasárnapon, a földkerekség minden részén: Ázsiában, Afrikában, Európában, északon és délen élt minden szentek emlékünnepét ünnepeljük. Énekelem az én Uramnak minden barátját. Akiben megvan az akarat, jusson be maga is a mindenszentekhez! Szeplőtelen Anyád s az ősidőktől fogva élt minden szented könyörgésére könyörülj rajtunk és üdvözíts minket, Krisztus Isten, egyetlen jóságos és emberszerető! Ámen.

 

 

Elmélkedés

Jézus Krisztus követésének feltételei tárulnak elénk. Világosan beszél róla, hogy életünk hangsúlya: Ő kell hogy legyen. Bármennyire is szeretjük családunkat, barátainkat, vagyonunkat, akkor is számunkra első számú prioritásnak Istennek kell lennie. Életünkben semmi sem múlhatja felül Istent. Jézus segít nekünk, hogy Istenben az egyház iránti szeretetünket megvallhassuk és hűségesek maradjunk hozzá. Ehhez kapcsolódik, hogy az egyház elénk tárja pünkösd első gyümölcseit, azokat a számtalan embereket, akik szentté lettek. Talán névtelenek, de a Krisztusi életet élték, élik. Nekünk is ez a célunk, hogy szentek legyünk. Lássuk meg a szentek életében, hogy minden generáció mennyire volt hűséges és elkötelezett Jézus Krisztushoz.

 

Megfontolásra

* Mi történik ebben az evangéliumi részben?

* Mit jelent Jézus Krisztusnak a kérése: vegyük fel a keresztet és kövessük őt, vajon üdvösségem érdekében el kell-e hagynom a családot?

* Mit jelent az én életemben az evangélium üzenete?

 

Csináljuk együtt!

* Az egyházközségednek ki a védőszentje? Hogyan szoktátok a templom születésnapját ünnepelni? Kérdezd meg, kik az egyházközség képviselő  testületének  tagjai és imádkozzál értük, hogy jól végezzék feladatukat!

* Krisztus megtagadása. A világban kik tagadják meg Krisztust? Hogyan lehet őt megtagadni? Nézd meg Péter példáját. Hogyan lesz ebből az emberből az egyház legnagyobb szentje?

 *  A védőszentjeink imádkoznak értünk. Nézd meg a családodban kinek ki a védőszentje, hozd őket egy közösségbe, írjál hozzájuk egy imádságot és próbáljátok ezt elénekelni.

 

Elgondolkodtató    A sivatagi atyák történeteiből

Hét remete, akiket a pogány ellenség betörése magányukból a Szkíti-pusztába űzött, a föld egy olyan csendes sarkát kereste, ahol megmaradhatnának. Végre találtak egy magányos völgyben egy elhagyatott pogány templomot, és elhatározták, hogy ott maradnak.

Amint az első reggel beállt, a legidősebb közülük mindegyiküknél hamarabb felkelt, összegyűjtött egy marék követ és a bálványisten arcába vágta, amely még a templomban állt. Ezek után meghajolt a szobor előtt és mondta:

  • Bocsáss meg nekem!

Így tett napról- napra egy héten keresztül. Természetesen a többiek meglátták tettét, de nem értették. Egyszer kérdőre vonta őt egyik a testvérek közül.

Azt mondta erre mindannyiuknak az idősebb:

  • Ezt én miattatok tettem! Láttátok, amint én a köveket az istenszobor arcába vágtam?
  • Igen – felelték.
  • Szólt-e a szobor egy szót is ellene, netalán méregbe gurult-e?
  • Nem – mondták.
  • - Hallottátok, hogy aztán a szobortól bocsánatot kértem?
  • Igen – felelték mindannyian.
  • Mondta-e talán azt: >> Én nem bocsátok meg<
  • Egyáltalán nem – felelte a másik hat.
  • Rendben. Ha ti azt akarjátok, hogy mi együtt maradjunk, tegyünk úgy mindnyájan, mint ez a bálvány, és jó lesz nekünk. De ha nem így akartok tenni, a templomnak van négy ajtója, menjünk inkább szét már most, mindnyájan más-más irányba!

A testvéreknek tetszett ez a beszéd. A tanításhoz tartották magukat, és a  föld újonnan felfedezett sarkát a béke paradicsomává tették.

 

Rövid imádság

Kik szerte az egész földön vértanúságot szenvedtetek, a mennyekbe költöztetek, s Krisztus szenvedéseit követtétek, a mi szenvedéseinket magatokra vettétek. Ezért most egybegyűlvén, az elsőszülöttek egyházát mutatjátok meg nekünk, mely a Fönségesnek képmása, s Krisztushoz így kiált: Te vagy az én Istenem, az Istenszülőért tarts meg engem, ó Nagyirgalmú! (Ikosz)

 

Tanuld meg!

Mint a teremtmények zsengéit mutatja be néked, Urunk, * a teremtés gondozójának a földkerekség áldozatul az istenhordozó vértanúkat. * Az ő közbenjárásukra és az Istenszülő kedvéért * őrizd meg Egyházadat, a te népedet, ó Nagyirgalmú.(Konták)

 

 

 

 

 

 

 

Galéria