Webrádió

Apostolfejedelmek böjtje

Apostolfejedelmek böjtje

Bevállalod?!

Június 12-én kezdődik Péter és Pál apostolok ünnepét megelőző böjti időszak, a hosszúsága változó, hiszen a húsvét ünnepétől függ. Mindenszentek vasárnapja után, hétfőn kezdődik. Ezen böjti időszakban nem csupán egyszerűen a böjt száraz megtartásáról van szó, hanem a hangsúly arra tevődik át, hogy rohanó világunkban, hogyan vagyunk képesek keresztény (krisztusi) módon élni?

Szeretnénk szétválasztani, hogy a böjti testi vagy lelki szempontjai fontosabbak-e? Mind a két forma egyformán fontos. A Szentatyák már elrendelték, hogy milyen élelmiszerektől kell tartózkodni tudatosan. És már itt is vagyunk, a tudatos szónál, ahol megértjük, ha csak testi böjtöt tartunk, az fél megoldás, mert az ember: test és lélek egysége és ez csak olyan fél megoldás lenne. A Krisztussal való találkozás teljes embert kíván, aki a test és a lélek harmóniája. Ha csak a testiekkel foglalkozunk, elveszítjük az egészségünket!

 Tudatos böjtre van szükségünk. Elkötelezzük magunkat az évezredek óta bevált egyházi gyakorlat mellett. A világ keresi a jó gondolatokat a gyógyulásra. A tudatosság rögtön eszünkbe juttatja a rossz gondolatokat. A böjt nem arra való, hogy megszédüljünk az éhségtől, hanem hogy megnyugodjanak bennünk a szenvedélyek.  A nagy ünnepekre hosszabb böjti időszakkal és virrasztásokkal készülünk. Keresztény életünk méltóságának előfeltétele a tisztelet. Egymás felé tisztelettel fordulunk és így imádjuk együtt Istent.

Ez a böjt visszavezet a korai keresztény és apostoli idők egyházához. Akkor a közösség szempontjai sokkal fontosabbak voltak. Pünkösd után szükséges a böjt, hogy felfedezzük magunkon Isten kegyelmének leereszkedését. Nem véletlen, hogy Péter és Pál apostolok ünnepe először a szerzetes közösségekben terjedt el, csak később vették át a hívek. Az apostolok is fontos esemény, döntés előtt böjtöltek, hogy megértsék a Szentlélek üzenetét, ebben a helyzetben mi az Isten akarata.

ApCsel 13,2-3 2Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: „Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyet szántam nekik!” 3Erre böjtöt tartottak, majd rájuk tették kezüket, és útnak bocsátották őket.

ApCsel 14,23 23Az egyházak élére (kézrátétellel) elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek.

Ezekben a napokban ezt a stílust kell megtanulnunk. A világ lüktetését, fogyasztási kényszerét, hangoskodását háttérbe szorítani, hogy Isten üzenetére tudjunk hangolódni. A világ már csak ilyen, hogy hamis, hamar „le és áthangol” minket, de meg kell tanulnunk visszahangolódni (böjt), minden nap Isten hullámhosszán élni.

Pacsai János parókus

Galéria