Webrádió

Karácsonyt megelőző böjti időszak 2017

Karácsonyt megelőző böjti időszak 2017

Karácsony teli van örömmel megbékéléssel, az Úr születésnapja ilyen örömünnep a világ számára. Joggal merül fel bennünk a kérdés: hogy miért kell előtte böjtölni, és ilyen hosszan? Induljunk ki abból, hogyha egy ünnepre készülünk, akkor különleges módon öltözünk fel. Van vasárnapi ruhánk, esküvői ruha, egy vacsorára megyünk, vagy egy fogadásra, különleges módon készülünk fel, ezekre az eseményekre. Megtisztelem, azt az ünnepi pillanatot minek részévé válok. Az öltözetünk egyfajta tiszteletet fejez ki az esemény vagy a másik személy felé. Ebben az időszakban az egyház meghív bennünket, hogy lelkünket készítsük fel azt az ünnepi köntöst, amit a keresztségben megkaptuk, tisztítsuk meg és tegyük egyre ünnepélyesebbé az erények szépségével. Az ember saját maga válogatja össze, próbál minden meglepetésre felkészülni, amikor mint pl. egy nyaralásra felkészül, a lelkét is nem véletlenszerűen, hanem tudatos rendezi össze. A lelkünket is úgy kell felkészítni az erények csillogó díszeivel, hogy a Krisztussal való felkészülés valóban örömet jelentsen számunkra. A helyet tudjuk, ahová Krisztus születik: Betlehemnek a pusztája, de mindenkinek saját útja visz oda. A karácsonyfán lévő díszek mind-mind az erényeinket csillogtatják, ezért kár hogy az üzletek, faluk, városok központjai már hetekkel korábban fényárban úsznak, és mire odaérünk, a karácsony titkához, már teljesen kifullad az ember, képtelen ünnepelni és örülni. Ezek a karácsonyi kivilágítások szépek, jó hangulatot adnak, csak a lényegről terelik el a figyelmünket. Az ördög sokszor fénylő angyalnak mutatja magát, hogy eltereljen minket a lényegtől, hogy ne induljunk el a karácsony útján, mert aki elindul, csak az tud megérkezni. Tehát látjuk, hogy szükségünk van az ünnepi ruhára, és hogy minden karácsonyi ruhadarabot magunk készítünk el.

Karácsonykor nem a királyok palástját, hanem az erényekből szőtt ruhát kellene viselnünk. Isten megteríti titokzatos asztalát és vendégül lát bennünket, hogy együtt ünnepeljük fia születését, akit nekünk ajándékozott, hogy azt, amit elveszítettünk a bűn által, azt most Jézusban visszanyerjük: a békénket, a halhatatlanságot, a jóságot, és a bölcsességet.

November 14-én este kezdjük el a böjtünket! Történelmileg ismerjük és megértjük a karácsonyi böjtöt. Röviden szólva: már a 4-5. században Szent Ágoston és Nagy Szent Leó püspök említi a karácsonyi böjt szükségességét, de majd a konstantinápolyi szinódus határozza meg 40 napban az időtartalmát, addig különböző időhosszakban készültek a karácsonyra.  Mi a keleti egyház gyakorlatát tartjuk, és 40 napig készülünk, hogy a mi szívünkben is helyet foglalhasson az Úr. Én ajánlom a hétfő, szerda, pénteki napot tartsuk böjtös napoknak, igyekezzünk többet imádkozni, a templomban a szertartásokon többször vegyünk részt, a nagy szentek ünnepeit tartsuk meg (november 16. Máté apostol evangélista, november 23 Amfilokhiosz fp, Gergely fp,  november 30. Szent András, december 4. Szent Borbála nagyvértanú nő, december 5. Szent Száva, december 6. Szent Miklós, december 9. Anna csodálatos foganása, december 17. Dániel pr. és a három ifjú, december 20. Szent Ignác.)

Karácsony estéje lett szigorú böjt, hiszen ez a katekumenek idejéből maradt ránk, akkor szenteste is volt keresztelés és arra az egész közösség, és a katekumenek böjttel és virrasztással készültek, hiszen kereszteléskor már részesültek Jézus Krisztus testében és vérében, már az ünnepi asztal részesei lettek.

Ezen az előttünk álló böjtön úgy gondolom, nemcsak a testünket kell böjtöltetni, hanem a lélekről való gondoskodás is ide tartozik, a kettő összetartozik, hiszen Krisztus az egész embert jött megmenteni: testestől- lelkestől. Figyeljünk oda nemcsak az ételek fertőznek meg minket, hanem a lelki- szellemi dolgok is. Pacsai János

Galéria