Webrádió

Pünkösd után december 6. Szent Miklós emléke Lk 6,17-23b

Pünkösd után december 6. Szent Miklós emléke Lk 6,17-23b

Abban az időben Jézus megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából és Jeruzsálemből, valamint Tirusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből; és akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész tömeg igyekezett megérinteni őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket, mint gonoszat az Emberfia miatt. Örüljetek azon a napon és ujjongjatok, mert íme, bőséges a jutalmatok a mennyben!”

 

Leírás

 

A szentek között élő, csodatevő Miklós atyánknak, a likiai Müra érsekének emléke.  Miklós nagy közbenjáró volt, míg a földön élt, S hogy a földet elhagyta, azért él, hogy közbejárjon. Hatodikán ért véget Miklós földi élete. Az ő szent könyörgésére irgalmazz nekünk, és üdvözíts minket, Istenünk! Ámen.

 

Elmélkedés

 

A jóság szót manapság nagyon könnyelműen használjuk. Milyen könnyen mondjuk valakiről, hogy „jó ember”, illetve „jó asszony”. Ó, de könnyelműen kijelentjük: „jó emberek”. Egy tinédzser lány túladagolja magának a kábítószert, a szomszédai pedig azt mondják a riporternek: „De olyan jó lány volt és a szülei is nagyon kedves emberek!” Egy fiatalember szörnyű bűntettet követ el és ugyanaz a szöveg folyik: „De mindig olyan jó fiú volt és a családja is olyan kedves!” Egy ember, aki éveit profit hajhászással és martini ivással töltötte meghal a golfversenyen, és a reakció ugyanaz: „Jó ember volt, ugye, valóban, kedves fickó”.

Mit jelent ez esetekben a „” és a „kedves”? Mit mutatnak be, mit fejeznek ki e szavak?

 

Megfontolásra

* Szomorú, hogy Szent Miklós lassacskán a szekularizált téli ünnepek vörös ruhájú télapójává vált. De még így is könnyű megérteni, miért került a szent püspök oly szoros kapcsolatba Krisztus születésének ünnepével.

 

* Egy gyermeket hallottam, hogy kérdezte az édesanyját: Miért van vattából a Mikulás szakálla és miért viselnek ilyen vicces ruhát? Az édesanya nem tudott mit felelni. Nekünk görögkatolikusoknak, tudni kell válaszolni és elmondani Szent Miklós püspök történetét.

 

* A társadalmi életben minden keresztény ünnep alkalmasa arra, hogy Istenhez közelebb kerülhessünk „csodálatos az ő szentjeiben” A vallási ünnepek mindnyájunk számára „lelki szünetek”, öröm és szolidaritás pillanatai.

 

Csináljuk együtt!

 

* Keressük mától a lehetőséget, hogy kiken tudnánk segíteni!

 

* Ajándékozzuk meg a környezetünkben lévő gyermekeket, senkinek a kitett kis csizmája NE LEGYEN ÜRES!

* Gyakran kérjük szentünk közbenjárását mondva ezt a fohászt: Szent Miklós segíts, hogy én is jó lehessek!

 

Elgondolkodtató  

A legrendkívülibb az Egyház Szent Miklósról alkotott képében, hogy nincs benne semmi rendkívüli. Nem volt hittudós, nem írt egy sort sem, mégis a hívek emlékezetében az egyház buzgó harcosaként él tovább, aki állítólag az I. egyetemes zsinaton Nikeában megfeddte az Isten Fia istenségét tagadó eretnek Ariuszt. Nem volt híres aszkéta, kiemelkedő böjtölő és virrasztó, mégis mint a Szent Lélek gyümölcseinek, a szeretetnek, az örömnek, a békességnek, a türelemnek, a kedvességnek, jóságnak, hűségnek, szelídségnek és önmegtartóztatásnak /Gal 5,22-23/ birtokosát dicsérjük. Nem volt misztikus a szó mai értelmében, de minden nap az Úrral élt, és isteni volt szavaiban és tetteiben. Hivatásos próféta nem volt, mégis Isten Igéjét hirdette, leleplezte a bűnt, megvédte az elnyomottak és szenvedők jogait, természetfölötti együttérzéssel és irgalommal harcolt az igazságtalanság minden formája ellen. Egyszóval nyájának jó pásztora, atyja és püspöke volt, aki elsősorban szeretetéről és a szegények iránti gondoskodásáról nevezetes. Legegyszerűbben, istenien jó személy volt.

 

Rövid imádság

 

Zengjük most énekekben a főpapot, a mürai nép pásztorát és tanítóját, hogy közbenjárása által megvilágosodjunk! Mert ő úgy jelent meg, mint egészen tiszta, lelkileg romlatlan, ki szeplőtelen és kedvesen fogadott áldozatot mutatott be Istennek, mint testben és lélekben tiszta főpap. Azért valóban az Egyház pártfogója és védelmezője lett ő, mint Isten kegyelmének nagy beavatottja (Ikosz)

 

Tanuld meg!

3. hang. Az ének és a dallam Rómanosz költeménye. Minta: Ma a Szűz…

Müra városában Szent Miklós atya, igazi főpásztor voltál, * mert Krisztus evangéliumát betöltvén * lelkedet adtad a te népedért, * és az ártatlanokat a haláltól megmentetted. * Azért megszentelt lettél, * mint Isten kegyelmének nagy beavatottja. (Konták)

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria