Webrádió

Kereszthódolás

 

 

A pap a nagy dicsőítés éneklésére teljes liturgiai díszbe öltözik, fogja a tömjénezőt, körültömjénezi az oltárt és a keresztet. Azután fogja a diszkoszt, feje fölé emeli a diszkoszra helyezett keresztet, az oltártól balra indulva az ikonosztázion északi ajtaján át kiviszi a templomba, a királyi ajtó elé, miközben előtte gyertyavivők és tömjénezőt hordozók haladnak.

A nagy dicsőítés és a Háromszorszent után a pap énekli:

Bölcsesség, igazhívők!

Szent Kereszt tiszteletére. 1. hang:

ÜDVÖZÍTSD, URAM, A TE NÉPEDET, * és áldd meg a te örökségedet, * adj győzelmet ellenségei fölött hazánknak * s kereszteddel őrizd meg a te népedet! (Háromszor.)

Ezalatt a pap a királyi ajtó előtt levő asztalkához megy, ráhelyezi a tiszteletreméltó keresztet, s elkezdjük a következő tropár éneklésére (6. hang).

A TE KERESZTED ELŐTT LEBORULUNK, Uralkodónk, * és a te szent főltámadásodat dicsőítjük. (Háromszor.)

Az elöljáró és a pap kezdi a keresztcsókolást. Előbb három hódolást végezve a tiszteletreméltó kereszt előtt, s annak megcsókolása után újra hasonlóképpen hódolva, majd végül a kar felé is egyszer. Ugyanígy végzik a testvérek is, kettő-kettő hódol egyszerre, előírás szerint. Míg a hódolás tart, Bölcs Leó következő saját dallamú énekeit éneklik: 2. hang.

JERTEK, HÍVEK, * hódoljunk az életadó fa előtt, * melyen Krisztus, a dicsőség Királya, * kezét önként kitárva * az ősi boldogságra emelt föl bennünket, * melytől egykor élvezetet kínálva fosztott meg az ellenség, * és Istentől száműzöttekké tett minket. ** Jertek, hívek, * hódoljunk a fa előtt, * mely által arra lettünk méltóvá, * hogy a láthatatlan ellenség fejét összetörjük. ** Jertek, * minden nemzetiségű népek, * tiszteljük az Úr keresztjét énekekkel: * Üdvözlégy Kereszt, az elbukott Ádám teljes váltsága, * te vagy az igazhitű királyok büszkesége, * mert a te erődnek hódoltak meg Izmáel népei. * Téged, mi keresztények, most félelemmel csókolunk * és a reád szegezett Istent dicsőítjük, mondván: ** Uram, * ki erre a keresztre feszíttettél, * könyörülj meg rajtunk, * mint jóságos és emberszerető!

8. hang.

MA A TEREMTÉS URALKODÓJÁT * és a dicsőség Urát keresztre szögezik, * és az oldalát lándzsával átverik. * Epét és ecetet ízlel az Egyház édessége; * azt koronázzák meg töviskoszorúval, * ki az egeket felhőkkel ruházta föl: * gúny köntösébe öltöztetik azt * és gyarló kezekkel arconverik, * aki az embert kezével alkotta. * Hátát korbácsolják annak, * ki az eget felhőkbe öltöztette, * ostorozást és leköpdösést, * meggyalázást és pofonokat szenved el, * és mindezt értem, kárhozatra méltóért tűri Megváltó Istenem, * hogy mint jóindulatú * megváltsa a világot a tévelygéstől.

Dicsőség… Theotokion (a fájdalmas Istenszülőnek). 8. hang.

MA A MEGKÖZELÍTHETETLEN LÉNY * megközelíthetővé válik nekem, * és kínokat szenved el, * hogy megszabadítson engem szenvedélyeimtől. * Ki világosságot adott a vakoknak, * azt a gonosz ajkak megköpdösik, * és ő átengedi hátát a korbácsolásra a rabok érdekében. *Kit az ő anyja, a legtisztább Szűz * kereszten függni látva, * fájdalommal fölsóhajtott: * Jaj nékem, én gyermekem! * Miért cselekedted ezt, * hogy noha szépségben minden embernél ékesebb vagy * most élettelennek és alaktalannak bizonyulsz, * nem lévén sem tekinteted sem szépséged! * Ó, jaj nekem, én világosságom! * Nem bírlak nézni, mint szendergőt, * bensőmbe sebet kaptam, * és éles tőr járja át szívemet. * Éneklem a te kínszenvedésedet, * imádom a te jóindulatodat, * hosszantűrő Uram, dicsőség néked!

Most és… 6. hang (tropár dallamon).

MA BETELJESÜLT a próféta szava: * Mert íme, leborulunk ama helyen, * hol a te lábaid állottak, Urunk * és az üdvösség fájáról ízlelvén * a bűnös szenvedélyektől szabadulást nyerünk * az Istenszülő imái által, * egyetlen Emberszerető!

 

Galéria