Webrádió

Húsvét éjjeli gyertyás körmenet

Megemlékezés arra, hogy meg vagyunk keresztelve, elhagytuk az evilági életet azért, hogy beléphessünk a Feltámadt Krisztus örök életében, Isten Országába. Nem tudjuk elfelejteni Krisztus feltámadására vonatkozó ismeretünket. Az Egyházban évről-évre átéljük, és mint Krisztus testének tagjai bekapcsolódunk Krisztus misztériumába. A nagypéntek sötétsége már legyőzetett, bennünk jelen van a fény, az élet, a győzelem. Az apostolok számára a nagypéntek az élet utolsó napja volt.

A következő napon, amely a feltámadást megelőzte a sötétség sűrűnek tűnt. Ha nem lett volna feltámadás az év minden napja és életünk teljes sötétségben telnének. Így talán megsejthetjük az apostolok számára a feltámadás miért volt a teljes megújulás, döntő esemény. Megszabadította őket a reménytelen zűrzavartól.„Békesség nektek!”, megadta azt a békét, amely az Életbe való újra bekapcsolódást jelenti.

Ez impulzus, vagyis újra életerővel tölti el őket. Most már nem kételkednek az eljövendő világ életében, amely el is jött Krisztus feltámadása és a Szentlélek ajándéka révén.

A föltámadás öröme, olyan, amit nekünk is meg kell tapasztalni. Ahhoz, hogy föltámadjunk meg kell halnunk. Meg kell halni az önzésünknek, félelmeinknek, versengéseinknek és haragunk számára. Nagyon sokan vágynak Isten után, de helyet nem akarnak neki adni. Úgy kell a kereszt tragédiáját átélnünk, hogy közben rátaláljunk az élet forrására.

Ezekben a szent napokban kívánom minden olvasónknak: találja meg a visszaszerzett élet örömét. Az éjszaka sötétségéből egyszer csak belépünk Isten fényébe. Nagyon sokan csak mennek tovább a sötétségben, maguk elé bámulnak… mennek, mennek…

Szólítsuk meg őket, hívjuk magunkkal és ünnepeljük együtt az új kezdetet, mert ha jelen vannak ők is részesévé válnak. Pacsai János parókus

 

 

Húsvéti Imádság

Jézus,

feltámadásod

világosság a népeknek,

fény az embereknek!

Hadd legyen életem is

fény a sötétségben:

szeressek ott, ahol gyűlölnek,

megbocsássak, ahol sértegetnek,

összekössek, ahol szakadás van,

reményt ébresszek, ahol elkeserednek,

vigasz legyek, ahol szenvednek,

örömet vigyek, ahol szomorúak.

Uram,

add, hogy fény legyek

a sötétségben!  (Alexandriai Szent Cirill)

Galéria