EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony - örömhírvétel

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony - örömhírvétel

Lk 1,24-38 Azokban a napokban Erzsébet, Zakariás felesége fogant, és elrejtőzött öt hónapig, mondván: „Így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.” A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki Józsefnek, egy Dávid házából való férfinak volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, malaszttal teljes! Az Úr van teveled! Áldott vagy te az asszonyok között.” Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkozott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja majd atyjának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége.” Mária erre így szólt az angyalhoz: „Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal feleletül ezt mondta neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit meddőnek hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária erre így szólt: „Íme, az Úr szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint.” És eltávozott tőle az angyal.

Leírás   

A hónap huszonötödik napja. Legszentebb Nagyasszonyunknak, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának Örömhírvétele.

Elmélkedés

12 nagy ünnepünk közül az örömhír nevet viseli. Gábriel arkangyal bejelenti Máriának, hogy Isten Fiát fogja szülni. Mária Istenszülő, Isten hordozójává válik. Mária fiatal kora ellenére mély hittel, alázattal, Isten iránti engedelmességgel rendelkezik. Isten nem kötelezi erre az anyaságra, megengedte neki a választást. Mária választott és igent mondott erre a hivatásra.  A félelmét Isten feloldja és Mária engedi, hogy megtörténjen vele az, amit Isten akar. Íme, az Úr szolgálólánya, legyen nekem az igéd szerint. Mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy meghaljuk a jó hírt, amit Isten nekünk szán és legyen bátorságunk hittel és engedelmességgel válaszolni: legyen a te Igéd szerint Jézus Krisztusunk.

Megfontolásra

* Miért Gábriel arkangyal jön és hozza az üzenetet Máriának?

* Hogyan reagál Mária először rá?

* Mit jelent: Íme az Úr szolgája legyen nekem az Igéd szerint.

* Ez az evangéliumi jelenet mit üzen nekem?

Csináljuk együtt!

* Olvassa el a Gábriel arkangyal angyali üzenetét. Próbáljon meg írni belőle egy dalt. Próbálja együtt előadni a családdal.

* Amikor Mária igent mond Isten akaratára: íme, az Úr szolgálója. Milyen gyakran jut eszembe, hogy én is az Úr szolgálója vagyok? Írjunk egy listát, hogy miben vagyok Isten szolgálatára, miben veszek részt! Nézze meg a bibliai konkordanciában, hogy a szolga címszó alatt milyen részek szerepelnek. Beszélje meg a család, hogy miben tudnák együtt az Urat szolgálni!

* Vegyenek részt az utrenyei imádságon. A család nem mindig tud a Szent Liturgia előtt az utrenyén részt venni, de ezen az ünnepen próbáljuk meg, hogy már az utrenyén is ott vagyunk.

Elgondolkodtató

„A Legszentebb Szűz az örök élet bástyájává lett számunkra, és a Világosság forrásává a Krisztusban hívőknek; ő az értelmi Fény keletje. Örvendj és vigadozz! Veled és benned van az istenségére és emberségére nézve tökéletes Úr, akiben lakik az istenség egész teljessége (Kol2,9), Örvendj és vigadozz! Veled és tőled van az Úr, szolgálójával a dicsőség Ura, a szennynélkülivel az, aki megszentel mindeneket, a legszebbel az, aki minden emberfiánál szebb (Zsolt44,3), hogy megelevenítse a képére alkotottat. Hiszünk a tanító isteni szavainak és örülünk, mert rózsákkal és liliomokkal s jó illatú virágokkal jött el hozzánk Krisztus, a mi örök tavaszunk, s Isten kertjéből való virágokkal ékesítette fel az egyház kertjét, sőt szívünk kertjét! Mária pusztájában kivirágzott a gyönyörű gyümölcstermő fa, hogy a szent és irgalmas Isten megelevenítse teremtményét!” – Csodatevő Szent Gergely mondta ezeket a szavakat, a mai ünnep titkát dicsőítve.

Rövid imádság

Szentatyáink imái által, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk!

Az elöljáró angyal küldetést kapott a mennyből, * hogy így köszöntse az Istenszülőt: Üdvözlégy! * S midőn eléje állva látta, hogy te, Uram, * az ő szellemi szavára majd megtestesülsz, * elámulva így szólt hozzá: *

Üdvözlégy, ki által az öröm föltündöklik! * Üdvözlégy, ki által az átok elenyészik! * Üdvözlégy, ki által az elbukott Ádám újra meghívást kap! * Üdvözlégy, Éva megszabadul könnyeitől!

Üdvözlégy magasság, melyet emberi elme föl nem érhet! * Üdvözlégy mélység, melybe angyali szemek sem láthatnak be! * Üdvözlégy, mert a Király trónusa vagy! * Üdvözlégy, mert azt hordozod, aki mindent fönntart!

Üdvözlégy napkeltét jelző csillag! * Üdvözlégy Isten megtestesülését foganó méh! * Üdvözlégy, mert általad megújul a teremtés! * Üdvözlégy, ki által kisded lesz a Teremtő!

Üdvözlégy Istennek szeplőtelen Jegyese! (Ikosz) Ámen.

Tanuld meg!

Mint bátor hadvezérnek győzelmi éneket, * s mint megszabadítónknak minden rossztól, * hálaadó imát zengünk néked, Istenszülő. * S ki legyőzhetetlen hatalmú vagy, * ments meg [minket] minden veszélytől, * hadd énekeljem néked: * Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese! (Konták 8. hang)