EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Synaxis, Gábriel arkangyal emlékezete március 26.

Synaxis, Gábriel arkangyal emlékezete március 26.

Az arkangyal szó azt jelenti, hogy az első angyal. Az első, aki szól az emberekhez, Isten akaratát ismerteti a földdel.

Sok házban ma is látható a szent arkangyalok ikonja. Imádkozzuk a hozzájuk szóló akathisztoszt, a szüleinktől megtanult  őrangyalhoz mondott imát, hiszen ők a keresztség óta vigyáznak ránk, hogy elkerüljük a bűnt. Őseink próbálták utánozni a küldetésüket, ami az egyházban az imádság és az alamizsna. Ha imádkozunk és a szegényeket gyámolítjuk és böjtölünk, akkor hasonlítunk rájuk leginkább. Ezért van a görögkatolikus egyházban a szent angyalok tiszteletére böjt, mert az angyalok nem esznek semmit. Jó dicsérni az angyalokat, ha segítséget szeretnénk kapni tőlük. Ha nem kérjük a segítségüket, akkor munkanélküliek lesznek. A szent angyalok mindig dicsőítik az Istent éjjel és nappal. A szeretet örök mozgásában vannak, így Isten akaratát teljesítik. Hasonlóképpen nekünk is fel kellene ébrednünk, menni a templomba teljesíteni Isten akaratát és örömmel dicsőíteni őt. Az angyalok tökéletesen szeretik egymást ebben is példaképünk lehetnek. Szeretik a szenteket, akár a mennyben vagy a földön vannak. Nincs érdek képviselet köztük és hasonlóképpen, ha mi is szeretjük őket, akkor hagyjunk fel a gyűlölködéssel, a szenvedélyeink dédelgetésével, erőszakkal, mások elítélésével, hazugságokkal. A szent angyalok engedelmeskednek egymásnak az alacsonytól a legmagasabbig, így Istennek engedelmeskednek, ahogy mi is engedelmeskedünk a szüleinknek. Figyeljünk a lelkiismeretünk hangjára! Figyeljünk az őrangyalainkra, ne keserítsük meg őket bűneinkkel! 10Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” (Lk15,10) Tanuljunk meg örülni a felebarátunk nyereségének és tanuljunk meg sírni bukásunkat látva. Adjunk tanácsot annak, akinek szüksége van rá! Ne hazudjunk egymásnak! Legyünk készek a bűnbánatra, a templomra, a böjtre és az imádságra. Az angyalok nem lázadoznak, nem keresnek hibásokat, hanem egymást megbecsülve élnek. Menekülnek minden rendellenességtől, ahogy nekünk is kellene, hogy testvérként tudjunk együtt élni szeretetben, mert mi mindnyájan a láthatatlanok és a mennyei Atya gyermekei vagyunk. Utánozzuk az angyalokat tiszta élettel, szeretettel, harmóniával és akkor az igaz hívőt Mihály arkangyal fogja védelmezni szárnyaival minden rossztól és veszélytől. Kérem a láthatatlan mennyei angyalokat és arkangyalokat, rendeket nyújtsanak segítséget, mentsenek meg a gonosz szellemektől és világosítsák meg lelkünket.

Az angyalokkal testvérek vagyunk a hivatásban. Az arkangyalok az Úr előtt állnak, hogy szolgálják, imádják Őt és, hogy szemléljék az Úr arcának dicsőségét. Az angyalok elmélyülten szemlélődők. Szemlélik az Urat. Szolgálnak és szemlélődnek. Továbbá az Úr elküldi őket, hogy elkísérjenek bennünket az élet útján. Gábor arkangyal szerepe az, aki a jó híreket hozza. Ő hozta a hírt Máriának, Zakariásnak, Józsefnek: az üdvösség üzenetét adta át. Gábor arkangyal is velünk van – biztosított a pápa. Segít minket utunkon, amikor „megfeledkezünk” Isten evangéliumáról, arról, hogy Jézus eljött közénk, hogy üdvözítsen bennünket.

Gábriel arkangyal, bizánci ikont, Tretyakov GalériaArchangel Gabriel, Byzantine icon, Tretyakov Gallery

(Gábriel arkangyal, bizánci ikon, Tretyakov képtár)

Gábor: Ő az Isten jó hírének az arkangyala. Feladata: örömet hozni az embereknek, megismertetni velük Isten nagy titkát. Ő nem a tűz kardjával jön, hanem az öröm fényével. Teli Isteni gyengédségével ,ahogy bejelenti a názáreti szűznek a megtestesülés nagy titkát. Joakimnak és Annának hozza az örömhírt, Zakariásnak, hogy Keresztelő Szent János fog születni vagy Samuel próféta anyjának az örömet. Az összes angyaloktól hamarabb tudta a megtestesülésnek a titkát, ő hirdette nevét Jézusnak, ő adta a nevet Keresztelő Jánosnak és adta a próféták szájába: a Messiás Betlehemben fog születni, és ő énekelte először, hogy dicsőség a magasságban Istennek. 14„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” (Lk2,14. ) A pásztorokat megtanította énekelni, rájött a gonosz tervére, megnyugtatta Józsefet, hogy ne hagyja el Máriát, megparancsolta, hogy meneküljön gyermekével  Egyiptomból majd újból térjen vissza Názáretbe. Gábor arkangyal megvédi a szüzeket, édesanyákat, vigyáz a csecsemőre, buzgó imákat hoz Istenhez, az emberi nemet beavatja az emberiség megmentésébe.

Gabriel: Isten embere, szolgai mindenhatósága, ő vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit. A Legszentebb Szűznek is ő vitte el az örömhírt. Jobb kezében ragyogó lámpást tart, bal kezében pedig egy jáspisból készült tükröt.

Keresd ki a Szentírásból és írd le a füzetbe!

Dán8,15                Lk1,26

Merre kell elindulni a csibének, hogy elkerülje a macskát?

Egg Maze nyomtatási