EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

kovász, még nem kenyér,Március 25. Legszentebb Nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkorszűz Mária Örömhírvétele

Március 25. Legszentebb Nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkorszűz Mária Örömhírvétele (Lk 1,24-38)

 

Azokban a napokban Erzsébet, Zakariás felesége fogant, és elrejtőzött öt hónapig, mondván: „Így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.” A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki Józsefnek, egy Dávid házából való férfinak volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, malaszttal teljes! Az Úr van teveled! Áldott vagy te az asszonyok között.” Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkozott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja majd atyjának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége.” Mária erre így szólt az angyalhoz: „Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal feleletül ezt mondta neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit meddőnek hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária erre így szólt: „Íme, az Úr szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint.” És eltávozott tőle az angyal.

Isten ajándékát kapom!

 

Nagyböjti utunkat járjuk, eltölti a szívünket a bűnbánat, jelen helyzetünk a megtérésről szól. Az egész egyház tele van reménnyel és várakozással. A nagyböjti küzdelmeinkben szembesülünk a bűnnel, a saját tehetetlenségünkkel, hogy milyen nehéz azt legyőzni. Isten ma küld egy hírnököt, hogy biztosítsa számunkra a szeretetét és irgalmasságát. Megajándékoz minket az üdvösséggel, ha hittel tudjuk fogadni. A megváltás üzenetét ezen a napon gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén adja át az Egyház. Mi a megváltás üzenete? Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja majd atyjának, Dávidnak trónját, uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége.” (Lk1,31-32) Gábor arkangyal elmagyarázza, hogy Mária a csodálatos szabadulás terve Istennek, mert a belőle született gyermek a Szentlélektől származik, Isten Fia.

Az angyali üdvözlet ünnepe nem más, mint Isten kezdeményezése az ember üdvözítésére. A Szentháromságos Isten második személye megtestesül. Az ember ezt a kezdeményezést ünnepli, közben Isten ünnepli az ember válaszát és elfogadását. Láthatjuk, hogy eleinte nem érti Mária és fél, meglepődik. Gábor arkangyal megnyugtatja őt: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél (Lk1,30) És az üzenet igaz voltát erősíti meg: A Szentlélek száll reád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. (LK1,37) Ne kényszer, vagy erőszak, félelem hatására döntsön, hanem szabad akaratából. Miután felszabadul a kényszer alól, alázatosan fogadja az üdvösség hírét és ez által válik Istenszülővé. Gábor arkangyal és Mária párbeszédéből nyilvánvalóvá válik, hogy Isten terve, hogy minden ember üdvözüljön. Mi Isten akarata? Az, hogy minden ember üdvözüljön. Nekünk is ezt kell keresni, a saját üdvösségünket. Isten irántunk való szeretete, a kezdeményezője a mi üdvösségünknek. Isten kínál nekünk örök életet a Krisztusban való hit által. Ez egy ajándék, amit nekünk csak el kell fogadni. Ki kell mondani: Igen legyen a Te Igéd szerint. Történjen velem is a Te akaratod szerint.

Mégis, mint Mária, mi is kérdezhetjük, de hogyan történhet ez velem? Hogyan kaphatom meg én is ezt az ajándékot, hiszen bűnös vagyok, erőtlen, bukdácsolok, nyomorultnak érzem magam. Hogyan lehet, hogyan történhet velem, hogy Isten szeret engem, hiszen nincsen bűnösebb ember a templomban, mint én. Bárhogyan is érzem magam, Gábor arkangyal üzenete hozzám is szól: Ne félj János, kegyelmet találtál Istennél. Az angyali üdvözlet üzenet számomra, hogy Isten feltétel nélkül és korlátlanul szeret engem, nem számít, hogy ki vagy és mit tettél. Egyetlen dolog mi beárnyékolja Isten szeretetét, a mi bűneink. A nagyböjt során hatalmas erővel szembesülünk a gyengeségeinkkel és bűneinkkel. Ezek a hiányosságok és korlátaink befolyásolják, hogy végső üzenetet megvalósíthatom-e?

Ezen az ünnepen, most Isten szeretete, ami beárnyékolja korlátainkat. Egyetlen dolog, még ami elválaszt bennünket Isten erejétől és szeretetétől, ha nem akarom elfogadni ezt az ajándékot. Ne hagyjuk, hogy félelmeink befolyásolják a gondolkozásunkat, mert csak ez az elfogadás szükséges most számunkra.

Mária szabadon és önként fogadta el Isten szeretetét. Válaszát ismeri az egész teremtett világ: Legyen, nekem a te igéd szerint. Az ember újjáteremtéséhez, kell az ember legyen-je, beleegyezése. Fogadjuk, mint Mária alázattal a szeretet ajándékát, hogy Isten lakozzon bennünk. Ahogyan haladunk tovább húsvét felé, kezdjük megérteni, hogy ez a szeretet legyőzi a bűnt, a halált, vagyis az ördögöt. Isten szeretete mindent legyőz. Ez a szeretete tesz minket Isten fiaivá, az Ő országának örökösévé. Ámen