EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Az ünnepi időszak közepén

Az ünnepi időszak közepén

Jn 7,14-30 Amikor eltelt az ünnep fele, Jézus fölment a templomba, és tanított. A zsidók csodálkoztak, és ezt mondogatták: „Hogyan ismerheti az Írásokat, amikor nem is tanulta?” Jézus így felelt nekik: „Tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Aki készen van rá, hogy teljesítse akaratát, megismeri a tanításról, vajon Istentől való-e, vagy csak magamtól beszélek. Aki magától beszél, a saját dicsőségét keresi. Aki azonban annak dicsőségén munkálkodik, aki őt küldte, az igaz, és nincs benne hamisság. Vajon nem Mózes adott-e nektek törvényt? Mégsem tartja meg egyikőtök sem a törvényt. Miért törtök az életemre?” Válaszul ezt mondta a tömeg: „Megszállott vagy, ugyan ki tör az életedre?” Jézus azonban folytatta: „Csak egyetlen tettet vittem végbe, s mindnyájan megütköztök rajta. Mózes adta nektek a körülmetélést – bár nem Mózestől eredt, hanem az ősatyáktól –, és szombaton is körülmetélitek az embert. Ha tehát szombaton körülmetélkedik az ember, hogy Mózes törvénye csorbát ne szenvedjen, miért haragudtok rám, amiért egy egész embert meggyógyítottam szombaton? Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!” A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: „Ugye, ez az, akit halálra keresnek? És lám, teljesen nyíltan beszél, és nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy valóban ő a Messiás? Róla tudjuk, honnan való, a Messiásról pedig, midőn eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.” Jézus a templomban tanítva így kiáltott fel: „Engem is ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek. Én pedig ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.” Erre el akarták fogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.

Leírás

Az inaszakadtról elnevezett vasárnapot követő szerdán a szent ötvened felezésének ünnepét tartjuk. Az ünnepi időszak közepén Krisztus, a Messiás kiáll, és a tanítók között tanít. Határtalan könyörületességeddel könyörülj rajtunk, Krisztus Istenünk! Ámen.

 

Elmélkedés

Krisztus, élő vizét, az ő Szentlelkét ígéri azoknak, akik hittel vannak iránta. Sőt azt is megígéri, hogy az ilyen emberekből tovább árad majd ez az élő víz másokra is. Mivé válhat az ember Krisztus jóságából? A Szentlélek edényévé és csatornájává. Mivel nagy megbecsülése ez az embereknek, és milyen gazdaggá tétele! Az emberekért emberré lett és szenvedett Jézus mindent felkínál nekünk, csak higgyünk benne! A mai szövegekben sokszor előfordul Jézusnak ez a felhívása: Ne látszat szerint ítéljetek! Az inaszakadt meggyógyításán botránkozó zsidókhoz szól ez elsősorban. A szombat szentségéért inkább szenvedni hagyták volna a beteget. Jézus felhívása minden embernek olyan esetére hivatkozik, ahol egyik ember a másikról akár nyílt, akár ki nem mondott ítéletet mond.

Megfontolásra

* Az ünnepi időszak közepén Krisztus, mint tanító áll előttünk. Elfogadod Őt, mint Tanítódat?

* Húsvét és Pünkösd között állva, mit jelent neked ez a tanítás?

* Kinek a tanítása, amit számunkra prezentál Jézus?

Csináljuk együtt!

* Keress egy vízforrást, vagy tanulmányozzál egyet, hogy hogyan működik!

* Van-e olyan vízforrás a környezetedben, amit ki lehetne tisztítani?

* Az ószövetségben mik történnek a forrásnál, a kútnál?

 

Elgondolkodtató  

„Amikor a Szentlélek kegyelme bemegy a lélekbe és megerősödik benne, minden forrásnál erősebben folyik, nem szűnik meg, nem szárad ki, és nem állapodik meg. Így, hogy megmutassa a kegyelem ajándékának kifogyhatatlanságát is, és vele annak kifejezhetetlen tevékenységét, Krisztus forrásnak és patakoknak nevezte azt. Nem egy pataknak, hanem számtalannak… És mindenki megláthatja a mondott dolog igazságát, ha maga elé képzeli István bölcsességét, Péter nyelvét, Pál erejét, hogy semmi sem állította meg őket, semmi nem tartóztatta fel: sem az emberek dühössége, sem az ördögök fondorlatai, sem a mindennapos meghalások, sőt a nagy erővel áradó patakhoz hasonlóan, mindenkit maguk után vonzottak”  „A legszentebb Lélek kegyelme nemcsak adja az embereknek az erkölcsi és dogmatikus tanításokat, hanem egyesen megtanítja őket arra, hogyan kell értékelni a Teremtőt” (Aranyszájú Szent János).„A kegyelem mindenkire kiárad. De azok, akik lelki vakság miatt nem akarják felhasználni a kegyelmet, azok igazán csak önmagukat okolhatják ebben az elvakultságban” (Aranyszájú Szent János). „A lélek kegyelme nem tud kiáradni a nemtelen és ellenségeskedésben levő emberre” (Aranyszájú Szent János).

Rövid imádság

 Törvénybe ütköző bűneim miatt kiszáradt lelkemet itasd kiontott véreddel, és tedd erényekben gyümölcsözővé, hiszen te mondtad, Istennek legszentebb Igéje, hogy mindnyájan tehozzád siessünk, s bűneinktől megtisztító, élő vizet meríthetünk belőled, dicsőítve a te szent föltámadásodat. Te, Jóságos, a mennyekből leszálló erősség Lelkét adod tanítványaidnak, kik téged Istennek ismernek, mert te vagy életünk forrása. (Ikosz)

Tanuld meg!

A törvény szerinti ünnep közepén * mindenek Teremtője és Ura, * Krisztus Istenünk, a jelenlévőkhöz így szóltál: * Jertek, és merítsetek a halhatatlanság vizéből! * Eléd borulunk tehát, és hittel kiáltjuk: * Ajándékozd nekünk irgalmadat, * mert te vagy életünk forrása!  (Konták 4. hang. Minta: Aki önként emelkedtél fel…)

Színezd ki az ikont!

39-0977133077