EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Húsvét6 a vakonszületett vasárnapján

Húsvét6 a vakonszületett vasárnapján Jn 9,1-38

Abban az időben Jézus útközben látott egy születésétől vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: „Rabbi, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell nyilvánvalóvá válniuk benne. Nekem addig kell végbevinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” Ezt mondva a földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat pedig a vak szemére kente, és azt mondta neki: „Menj el, mosakodj meg a Siloe tavában”, ami annyit jelent: „küldött”. Elment tehát, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok tehát, és akik azelőtt mint vakot látták őt, megkérdezték: „Nem ez-e az, aki itt ült és koldult?” Némelyek azt állították, hogy ő az, mások pedig, hogy „hasonló hozzá.” Ő pedig azt mondta, hogy „Én vagyok”. Erre megkérdezték tőle: „Hogyan nyílt meg a szemed?” Elmondta nekik: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, és azt mondta nekem: Menj a Siloe tavához, és mosakodj meg! Elmentem tehát, megmosdottam, és látok.” Erre megkérdezték tőle: „Hol van ő?” Azt felelte: „Nem tudom.” Elvitték a farizeusokhoz azt, aki egykor vak volt. Szombat volt pedig, amikor a sarat csinálta Jézus, és megnyitotta a szemét. Ismét megkérdezték tehát tőle a farizeusok, hogyan nyerte vissza a látását. Ő pedig elmondta nekik: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, és látok.” Azt mondták erre a farizeusok közül némelyek: „Ez az ember nem Istentől való, hiszen nem tartja meg a szombatot.” Mások azt mondták: „Hogyan tehet bűnös ember ilyen csodajelet?” Így szakadás támadt közöttük. Azért hát tovább faggatták a vakot: „Mit tartasz arról, aki megnyitotta a szemedet?” Ő pedig azt felelte, hogy próféta. De a zsidók sehogy se hitték el róla, hogy vak volt, és hogy visszanyerte a szeme világát, amíg oda nem hívták az újra látó ember szüleit, és megkérdezték őket: „Ez-e a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Hogyan lát tehát most?” A szülei ezt válaszolták: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. Azt viszont, hogy most miképpen lát, nem tudjuk. Vagy hogy ki nyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Kérdezzétek meg őt, hisz megvan a kora, beszéljen ő magáról!” A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis már elhatározták, hogy ha valaki Őt Krisztusnak vallja, ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: „Megvan a kora, őt kérdezzétek.” Másodszor is hívatták tehát azt az embert, aki vak volt, és azt mondták neki: „Adj dicsőséget az Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” Ő ezt felelte tehát nekik: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok.” Erre újra faggatni kezdték: „Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemed?” Ezt válaszolta nekik: „Mondottam már nektek, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti is az ő tanítványai lenni?” Erre becsmérelték, és azt mondták neki: „Te vagy az ő tanítványa! Mi viszont Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét való, nem tudjuk.” Az ember így felelt nekik: „Éppen az a csodálatos, hogy nem tudjátok, honnét való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk viszont, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem aki istenfélő és teljesíti akaratát, azt meghallgatja. A világ kezdetétől sem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon születettnek a szemét. Ha ő nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.” Azt felelték neki: „Mindenestül bűnökben születtél, és te oktatsz ki minket?” És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Isten Fiában?” Ő így felelt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Ezt mondta neki Jézus: „Hiszen láttad is őt, és aki beszél veled, ő az.” Ő pedig így szólt: „Hiszek, Uram!”, és leborult előtte.

Leírás

Ezen a napon, a húsvéti időszak 6. vasárnapján a mi Urunknak, Istenünknek és Üdvözítőnknek a vakon születetten művelt csodáját ünnepeljük. Világosság megadója, világosságtól való világosság, Ige, látóvá teszed a vakon születettet. Végtelen könyörületességeddel könyörülj rajtunk és üdvözíts minket, világosságot árasztó Krisztus Istenünk! Ámen.

 

Elmélkedés

Az egyetlen alkalom hogy olyan személyt gyógyított meg Jézus, aki születése óta vak. Abban a korban a vakságot. vagy más betegséget összekötötték a bűnnel, úgy tekintetek rá, mit annak következménye. Ezért kérdezik az apostolok, hogy a szülei. Vagy önmag az oka a vakságának. Krisztus erről az elképzelésről lerántja a fátylat, hogy a bűn az mindig személyes érintettség és mások miatt nem szenved más károsodást. Most ebben a helyzetben, Isten dicsősége fog rajta megnyilvánulni. Talán mi nem szenvedünk fizikai vakságtól, de nekünk is szükségünk van kigyógyulni a lelki vakságból. Hiszen a bűn meggátol minket, hogy Krisztusban éljünk, vagyis teljes életet éljünk. A folyamat a fontos, ahogyan lépésről lépésre eljut a felismerésre, a Krisztusban való hitre. A csoda akár velünk, vagy másokkal történik, elindít a személyes felismerés útján. Krisztus az egyetlen, aki életem Ura.

 

Megfontolásra

* Miért reagálnak negatívan a farizeusok a csoda láttán?

* Milyen folyamatok zajlódnak le a farizeusok kérdései nyomán? A farizeusok miért nem tudták elfogadni az ember magyarázatát Jézusról?

* Mit történik ebben az evangéliumban, hogyan tudom saját életemre vonatkoztatni?

 

Csináljuk együtt!* Kössük be a szemünket és járkáljunk így a szobában majd miután levettük a kötést, üljünk le és beszéljük meg mit jelent a lelki vakság és mit kell tennünk, hogy kinyíljon a szemünk?

*  Tanúskodás. Egyre több kritika éri az egyházat. Beszéljünk a családban arról: hogyan lehet tanúságot tennünk a hitünkről, vallási meggyőzésünkről, amikor egyre nő körülöttünk a közömbösség, az ellenségeskedés?

*  Támogassuk a fogyatékkal élőket, egyre több a meg nem értés és a félreértés a sérült emberekkel kapcsolatban, beszélgessünk róla: mi hogyan tudnánk segíteni őket?

 

Elgondolkodtató   A sivatagi atyák történeteiből

A testvér megkérdezte az idős atyát:

Miért kegyetlen az én szívem, és miért nem félem az Urat?

Az idős atya ezt felelte:

Azt gondolom, ha az ember megtartja szívében az önvádolást, megnyeri Isten félelmét.

A testvér megkérdezte:

Mit jelent az önvádolás?

Az felelte az idős atya:

Az önvádolás abban áll, hogy az ember mindig vádolja lelkét, mondva neki: „Emlékezz, hogy neked Isten elé kell állnod!” Tanuld meg, hogy szíved lassankint minden testvérről ezt mondja: „Ő igazán jobb nálam!” Így lassankint megtanulod, hogy magadat minden embernél bűnösebbnek tartsd. Akkor a Szentlélek, beléd költözve, elkezd veled élni. De ha vádolod az embert, eltávozik tőled Isten kegyelme, és a test beszennyezésére váló lélek adatik neked, kegyetlenné teszi szívedet, eltávozik a meghatottság, s a lelki javak egyikének sem lesz benned helye. 

 

Rövid imádság

Ajándékozd nekem a kifejezhetetlen bölcsesség és a fentről eredő tudás árját, Krisztusom, sötétben levők világossága és eltévelyedettek vezérlője, hogy én is hirdethessem azt, amit a békesség evangéliumának isteni könyve tanít: vagyis a vakkal történt csodát. Mert ez születésétől fogva vak volt, s érzéki és lelki szemeket kapott, és hittel így kiáltott fel: te vagy a sötétségben élők tündöklő világossága! (Ikosz)

 

Tanuld meg!

Lelki szemeimre vak lévén, * mint a születésétől vak, hozzád járulok, Krisztusom! * Bűnbánattal kiáltom néked: * Te vagy a sötétségben ülők tündöklő világossága.  (Konták)

 

Feladatok:

1.Készíts hajót, ami átviszi a Galileai tengeren a tanítványokat. Hajtogasd meg a papírt, majd fesd ki!

 

2. A számoknak megfelelően színezd ki!

 

3.

4.

5. Fejezd be a mondatokat!

 

1. A tanítványok kérdezik Jézustól?

    „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, ………………………………………………………

 

2. Jézus ezt mondja a vaknak.

    „Menj, mosakodj meg a Siloe …………………………………………………………….....

 

3. Ez történt a vakon született emberrel.

    Az elment, megmosdott, s amikor visszatért, már …………………………………………

 

4. Ezt mondták a zsidó vezetőknek a fiú szülei.

   „Azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon ………………………………………………

 

5.  Az ifjú ezt mondja az őt kihallgatóknak.

    „Amióta fennáll a világ sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon

   születettnek a szeme ……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

6. TITKOSÍRÁS

Jézus ezzel kezdi imádságát.

 

Z=0           A=1       K=2       R=3         I=4         T=5         M=6         Á=7      GY=8        N=9         H=10       D=11        S=12        Ó=13      Ő=14      E=15      F=16     G=17       CS=18       L=19         É=20     O=21    Í=22     TY=23

 

_ __ _ _,      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        _ _        _ _ _.    _ _ __ _ _ _ _ _      _ _ _           

1   23    7    6           15 19 20  3  2  15  0  15  5   5              1   0             13  3   1         11  4  18   14 22  5 12  11         6  15  17

 

_ _ _ _ _ _ ,         _ _ __       _ _ _ _        _ _        _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _     

16  4   1  11   1   5                   10  21  8                 16  4   1  11              4  12              6  15  17  11  4    18   14 22   5  12  15  9

 

_ _ _ _ _.      

5  20 17 15 11