EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

A 3. vasárnap Mt6,22-33

Mondta az Úr: „A test lámpása a szem. Ha szemed ép, egész tested világos lesz. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a Mammonnak is. Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit egyetek, és mit igyatok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözködjetek! Nemde több az élet az eledelnél és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és mennyei Atyátok táplálja őket. Vajon nem többet értek-e ti náluk? Ugyan melyikőtök toldhatja meg aggodalmaskodásával életét akár csak egy könyöknyivel is? Hát a ruházat miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mező füvét, amely ma van, holnap pedig a kemencébe vetik, Isten így öltözteti, akkor benneteket, kishitűek, nemde sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk, mit igyunk, vagy mibe öltözzünk? Ezeket a pogányok keresik, mennyei Atyátok pedig tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és az ő igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá!”

A Gondviselésbe vetett hit elűzi a félelmet

A gond oka: a lelki élet hiánya

„Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 6,3333Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá!”(Mt6,31A szorongás, az aggódás miliőjében élünk, ténylegesen a félelem ösztönöz bennünket.  Gondolkodásunk összegyűjti a híreket tv-ből, rádióból, internetről és ránk nehezednek az állam, gazdaság, a politikai bűnözés, a konfliktusok és a kultúra nagy súlya és sokunkat maga alá is gyűr. A hír forrásokban mindig ott van a fenyegetettség, ez a szakadatlan hírözön növeli az aggodalmainkat a napi szükségleteink felé és nem tudjuk bebiztosítani az életünket. Hiába figyelmeztet bennünket az Úr, minket akkor is vonz ezek meghallgatása, s figyelmünket ezekre irányítjuk. A reklámok a szorongás erősítésével biztosítják a piacot, így a műsorszolgáltatók mindent megtesznek azért, hogy egy válság hangulat járja át a tudatot. A mi személyes lelki életünk a múltba vész, hiszen a hangsúly egy távolabbi komoly dologra tevődik át, amelyet a média fest számunkra. Három alkalommal is azt parancsolja az Úr Jézus, hagyjunk fel az aggasztó dolgokkal, önmagunk hergelésével. A figyelmünket ne a műsorszolgáltatók irányítsák, hanem figyeljünk Istenre, keressük a lelki békét Jézus Krisztusban.

„Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál?”(Mt6,25) Ezekben a versekben Urunk megmutatja, hogy a legfőbb gond nem a társadalom kérdése és az egzisztenciális törekvés, hanem a belső lelki életünk.  Úgy kell integrálni belső életünket, hogy Krisztus legyen a középpontja. Kéri, hogy irányítsuk gondolatainkat a vele való kapcsolatunkban azzal, hogy figyelünk rá, hogy mit nézünk. Azt mondja: „a test lámpása a szem”. Mit lát a szemünk, kinek a fényében?  Az igazat megvallva bármi képes elfoglalni a szívünket, amit a gondolkodás odairányít. Ha Istent engedjük szívünk közepébe, akkor az a fény betölti a szívünket és az Ő szemével kezdünk el látni. Ezért van az, hogy amikor a földi dolgokra koncentrálunk, akkor saját fényünket növeljük annak érdekében, hogy kényelmesen, biztonságban éljünk, de ha Krisztus köré tudjuk integrálni belső igényünket, akkor elcsendesedik a szorongás, minden földi dolgot félre tudunk tenni. Nekünk a legnagyobb értékünk, hogy Isten gyermekei vagyunk és a mi mennyei Atyánk tudja, mire van szükségünk. Ismeri az emberi test alapszükségleteit. Ne a világ szükségleteit kövessük, hanem a sajátunkat. Amikor így tudunk bízni Istenben, akkor mindig megadja azokat a szükségleteket, amik a világ szerint alapvetőek. A titok az, hogy ellenálljunk a szorongásnak, még a kezdet kezdetén. Visszautasítsuk azokat a vágyakat, amik felkorbácsolják az életünket, ennek felel meg az utolsó vers, vagy parancs Jézus részéről: „ti elsősorban az Isten országát és az ő igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá!” Bízzunk Istenben, hiszen a legnagyobb érték, hogy Ő az Atyánk, mi emberek a gyermekei vagyunk.

A mi Urunk utasít minket arra, hogy cseréljük le a szorongástaz uralkodó aggodalmat Isten jelenlétére és az ő akaratára, s ha így teszünk Krisztus megígéri, hogy a dolgaink a helyére kerülnek. Kezdetben kell megállítani a szorongást, már az alapszükségletnél, a kényérnél. A titok, hogy mielőtt elindulna a szorongás már ellen tudjunk állni. Az Úr mindig segít minket a kegyelmével, a kísértések sosem erősebbek, mint az Ő kegyelme. Ahogyan a szent Liturgiában kérjük: „Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!”(Aranyszájú Szent Liturgia)