EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Az 5. vasárnap Mt 8,28-34; 9,1

Abban az időben, amikor Jézus a gadarénusok vidékére ért, két, ördögtől megszállott emberrel találkozott. A sírboltokból jöttek elő, és annyira elvadultak voltak, hogy senki sem tudott azon az úton járni. És íme, felkiáltottak: „Mi közünk hozzád, Jézus, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?” Messze tőlük nagy disznókonda legelészett. Ezért az ördögök azt kérték tőle: „Ha kiűzöl minket, parancsold meg, hogy a kondába menjünk!” Azt mondta nekik: „Menjetek!” Erre kimentek, és megszállták a kondát, mire az egész konda lerohant a meredekről a tengerbe, és vízbe fúlt. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal történt. Ekkor az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, távozzék határukból. Erre beszállt a bárkába, átkelt a túlpartra, és városába ment.

 

Szabadságunkat csak Jézus Krisztus képes megvédeni

 

Jézus Krisztus két ördögtől megszállottat szabadít meg. Azt kéri, legyünk különösen óvatosak az ördöggel kapcsolatban. A Sátán valóságos személy, aki angyal volt, de a büszkeség gonosszá tette. Arra törekszik, hogy az emberek minél távolabb kerüljenek Istentől.

Azt hallottuk, hogy két boldogtalan ember életébe sok ördög lépett be, megszállották őket. Jézus találkozik velük. Az Istennel való találkozás mindenki életében hatalmas fordulatot hoz. Jézusnak nincs köze az ördögökhöz, „Mi közünk hozzád, Jézus, Isten Fia?” Sőt van egy hatalmas különbség: Krisztus szereti az emberiséget és a teremtést, amit az ördög gyűlöl. Míg Krisztus maga az igazság, addig az ördög a hazugság atyja. Amíg Krisztus az emberiség jótevője, addig a démonok zaklatják az embereket és a múlt fogságában vagy a jövőtől való félelemben tartják. Az Egyház azt tanítja, hogy Krisztus, megtestesülése révén legyőzte a bűnt, a halált, az ördögöt. „Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög műveit lerontsa.” (1Jn3,8) Jézus a kereszthalála és feltámadása révén legyőzte az ördögöt, de a végső győzelem Krisztus második eljövetelekor válik nyilvánvalóvá. Addig a Sátán a legerősebb legyőzött. Isten engedi, hogy kísértse az embereket, hogy hűségüket bizonyíthassák és élvezzek küzdelmeik gyümölcsét, jutalmát.

        A második óvatosság, amire felhívja az evangélium a figyelmünket, hogy vannak emberek, akik együttműködnek, játszanak az ördöggel, őket megszállhatja az ördög, hiszen az ember test és lélek egysége, s annyira hatalmába ejtheti az értelmet, hogy már az emberi személy helyett beszél és cselekszik. Hátborzongató egy ilyen látvány, erről szól az evangélium. Az ember, aki Isten legszebb teremtménye, az ördög rabszolgája lesz, a sötét szellemek uralkodnak rajta, a szenvedélyek zsákmánya lesz. Az ember utat nyit, beengedi a démonokat azzal, hogy a vágyaknak szabad utat enged, aminek a végén a bűnök és a szenvedélyek kezdenek rajtunk uralkodni. A szenvedélyek rosszindulatú daganattá válnak. Nem a növekedéssel van gond, hanem az iránnyal, ahová növekednek - rossz irányba. A bűn célt tévedtséget jelent, rossz irányba halad az életünk. A bűnök és a szenvedélyek révén szerez szuverenitást az emberben az ördög. Ahogyan eltávolítja Istentől, úgy távolodik a szellemi szabadságtól. János apostol azt bizonyítja, hogy mindenki, aki bűnt követ el az ördög gyermekévé válik. Be lehet azonosítani, kik az ördög gyermekei és kik a mennyei atya gyermekei. „Erről ismerhetők fel Isten fiai és az ördög fiai: mindaz, aki nem cselekszik igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki testvérét nem szereti.” (1Jn3,10) Az igazságtalan emberek nem szeretik a testvéreiket, ezért az ördög fiai.

         Olyan korban élünk, ami tele van személyes és társadalmi problémákkal, amelyek kényelmetlenséget és zavart okoznak a társadalmi térben. Ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a gondokat elkezdtünk különböző tudományokat fejleszteni: antropológia, szociológia, pszichológia, virológia stb. Vannak ajánlataik a problémákra, de elfeledkeznek a légfőbb okról, ami a társadalmi gondokat okozzák, a szerencsétlenség legfőbb okáról: az ördöggel való háborúról. Így lemondanak a legfőbb pajzsról, védelemről, az Isten kegyelméről, ami képes megőrizni, megmenteni minket. Ezért kell tudatosan harcolni az ördög ellen, a képzelet, a rossz gondolatok, a kísértés, a szenvedélyek ellen, hogy nehogy bekerüljenek a legbensőbb szentélyünkbe, a belső terünkbe, ahol szabadok vagyunk. A legszentebb belső terünk a szabadság, csak Jézus Krisztus képes ezt  megvédeni! „A halottaiból és a sírból föltámadt életadó Krisztust, ki hatalmával ma a halál kapuit megtörte, a poklot holttá tette, a halál fájdalmát eltörölte, s Ádámot és Évát fölszabadította, zengjük mindnyájan, föld szülöttei, buzgó hálaadást énekelvén: Mert ő, mint egyedül erős Isten és Uralkodó támadt föl a harmadik napon.”(4. hang ikosz)