EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

A 7. vasárnap Mt 9,27-35

Abban az időben két vak ment Jézushoz ezt kiáltozva: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Amikor a házba érkezett a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?” „Igen, Uram!” – felelték. Ekkor megérintette a szemüket és így szólt: „Legyen hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ne tudja meg senki!” De azok, alighogy elmentek az egész környéken elhíresztelték. Amikor ezek elmentek, íme, egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt a néma megszólalt. A tömeg csodálkozva mondta: „Sosem láttak még ilyet Izraelben!” A farizeusok azonban azt mondták: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógáikban, hirdette az Ország örömhírét, és gyógyított mindenféle betegséget és minden

Lelki látás

Az ember a legtökéletesebb, Isten teremtményei között. Isten az emberi testet sok lehetőséggel ruházta fel, hogy kommunikálni tudjon a környezetével. Ugyanakkor az embernek van lelke, amely révén tud kommunikálni Istennel, ezt erősíti számos művelet. Ám a testünkben történik: a hallás, látás, érzések, gondolataink. Istennek nagy áldása a szemünk, amellyel képesek vagyunk a teremtett világ szépségét meglátni. A látás nagyon sok folyamatot elindít bennünk, olyan, mint a rügy, ami magában hordozza a gyümölcsöt. A virágzás indítja el a folyamatot, ez a látás. Amikor nincs jó látásunk és találkozunk másokkal, nem nagyon értünk mindent. Ahogyan tanulmányozzuk a szem működését, rádöbbennünk milyen fontos érték, jobb, mint bármilyen tökéletes kamera.

        Két vakról szól a mai evangélium, akik követték Jézust és könyörögtek hozzá: „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Krisztus látván az ő hitüket meggyógyította őket. A szemnek sok betegsége van, nemcsak a vakság. A myopia, amikor a szem a távoli dolgokat nem tudja egyértelműen megkülönböztetni. Az öregkori távollátás, amikor a közelében lévő tárgyakat homályosan látja, nem tudja elolvasni. Vannak olyanok, akik színtévesztők, képtelenek egy vagy több színt megkülönböztetni. És vannak más betegségei is a szemnek. Ezekben az esetekben szükséges egy szemészt megkeresni és ez a speciális orvos kezeli a helyzetet, megpróbál meggyógyítani. Vagyis szükséges, hogy foglalkozzanak a betegséggel. Most tekintsünk el a testi szemünk betegségeitől, mert a lelki szemünk is meg tud betegedni. Ismerjük a mondást: a szem a lélek tükre. Vannak lelki bajaink, amikor kerüljük a másik ember tekintetét, lehajtjuk a fejünket. A lélek betegségei a fejben kezdődnek. A tudatunk nem érti a logikát, a figyelmünket nem tudjuk irányítani, a mentális tevékenységek elkülönülnek a racionális tevékenységektől. Ami testünk szeme lát, azt a lelki szemünk cselekvéssé alakítja.

Először érdemes megvizsgálni a szellemi vakságot, amikor az elme folyamatosan beteg és nem látja Isten dicsőségét és nem tudja az Ő fényében szemlélni a világot. Ebbe a kategóriába tartoznak az ateisták, akik tagadják az Istent. Emellett vannak más mentális betegsége, amelyben nem tagadják Isten létét, hanem félre teszik. Tudják, hogy van de úgy csinálnak, mintha nem lenne. Nem tudom megkülönböztetni. Amikor tisztán látom Istent a mentális állapotomban is változás áll be. Van szellemi myopia, amikor nem tudom a távoli/ Isten dicsőségét megkülönböztetni. Van lelki öregség, amikor Isten útjait nem látom sem saját, sem mások életébe. A lelki betegségek nem csak az Istennel való kapcsolatomat befolyásolják, hanem az emberekkel való kommunikációt is, ez, ami életminőségünket is meghatározza. Néha túlbecsüljük magunkat, vagy szigorúan ítéljük meg a másikat, vagy magunkat túlzottan elítéljük, és ezzel életkedvünket veszítjük. Nikolasz Kabaszilasz azt mondja: „Krisztus második eljövetelekor meg fog jelenni az Ő dicsőségében, de csak azok fogják látni, akik szívükön viselik, vagyis ebben az életben megszerzik az egészséges látást.” Ezért a keresztények célja, hogy gyógyítsuk a lelki szemünket, az elmét. Ezt a küzdelmünket segíti az Egyház a szentségeink keresztül. Meg kell értenünk, hogy mi lelkileg betegek vagyunk, szellemi vakság súlyt bennünket, mert rossz a látásmódunk.

Keressünk szakembert, aki ténylegesen tud rajtunk segíteni, Ő Krisztus, aki a mi gyógyulásunkra adta a papságot, hogy felnyissák szemünket és kezeljék a szenvedő betegeket. Ő a fény, az az optikai energia, ami a látáshoz szükséges. Ha nincs jelen életünkben sötétségben élünk. „Sötét bűneim következtében megsérült lelki szememet te világosítsd meg, könyörületes Uram, oltsd belém az alázatosságot, és tisztíts meg engem a bűnbánat könnyeivel! (Fényének a vakon született vasárnapja)