EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Missziós vasárnap: A világ szívének átalakítása

A missziós hónapnak a célja, hogy felrázzon, provokáljon bennünket, hogy tevékenyen cselekedjük a jót. Ne a hit közjegyzői és a kegyelem őrei legyünk, hanem misszionáriusok.”(Ferenc pápa)

Néhány napra félretesszük munkánkat, hogy lelkünknek szenteljük e kis időt. Az élet zajából félrevonulunk a templomba, hogy együtt legyünk az üdvözítővel. Tanította tanítványait, most tanít minket. Az Ő igéit halljátok és az ő kegyelme fog lelketek mélyén működni. A missziós munka azon alapul, hogy milyen jövőképünk van a cselekvésben. De maga Krisztus, mint igazság ismerete nélkül gyümölcstelen lesz minden erőfeszítésünk. Keressük, hogy hiteles módon, gyakorlati útmutatások mentén, hogyan tudjuk az emberi szíveket Isten felé fordítani.

        Mi is ez a küldetés? Befolyásolja a képünket, hogy más egyházakban hogyan történik. Nem szabad, hogy hassanak ránk a mai társadalmi elvárások a vallás szempontjából. Küldetésünket nem az határozza meg, hogy mit vár tőlünk a világ, mire kényszerít, hanem a világnak arra van szüksége, amit Isten nyújt neki és ezt általunk teszi meg. Talán furcsa, de nem cselekvési tervek, vagy keresztény marketing, vagy különböző stratégiák, amelyek hatnak a világra, hanem a forrás, a mi örökségünk, amely ma is él, és élénk. A forrás a mi atyáink, akik nekünk is közvetítették az igazságokat, a világ ismeretét, Istent és az Egyházát. Először ezt kell megtanulnunk, mit atyáink a hitben tanítanak, valódi küldetéstudat alakuljon ki, ami missziós munkává válhat. Az első és legfontosabb küldetésünk az emberi lélek, élet megváltása, hogy az ember célba találjon Istennél, ezért küldte az Atya a Fiát, a mi Urunk Jézus Krisztust, Megváltónkat, aki felajánlotta magát, majd elküldte életet teremtő Lelkét, hogy mi, akik sérült és bukott életet élünk /tönkretett és kifosztott a bűn, a halál/, Krisztus ereje által elérjük azt az életet, amelyben örökre az Ő Országában maradhatunk.

Missziós munka célja nem egyszerűen az, hogy segítsük az embereket, vagy egy jobb közösség legyen az Egyház, hanem hogy segítsük számára megtalálni Isten Országát, hogy Isten erejével legyőzze a bűnt, ezáltal átalakuljon az élete az örök országra. Ahhoz, hogy valaki missziós munkát végezzen, szükség van egy harci szellemre, és magabiztos bátorságra. Ezt a küldetést, hogy teljesíteni tudjuk, bátran, s habozás nélkül kell hirdetni Isten Országát. Pacsai János parókus