Webrádió

Nüsszai Szent Gergely: Krisztus mennybemenetelére

2015. május 14., csütörtök 07:24

  1. Mily kedves útitársnak bizonyul Dávid próféta az emberi élet minden útján, hasznosan vegyül a lelki életkor minden szakaszához, és utána az előrehaladottak rendjéhez csatlakozik! Az Isten szerint kiskorúakkal együtt játszadozik, a férfiakkal együtt küzd, neveli a fiatalságot, megerősíti az öregkort, mindenben minden. A harcosoknak fegyver, a versenyzőknek edző,...

Bővebben

Üdvözlő

2015. április 5., vasárnap 06:14

Krisztus Feltámadt!     Valóban Feltámadt!        

Bővebben
1428177232.8157-aranyszaju-szent-janos.jpg

Aranyszájú Szent János a húsvétról

2015. április 4., szombat 21:53

CristoV anesth ek nekrwn, qanatw qanaton pathsaV, qanatw qanaton pathsaV, kai toiV en toiV mnhmasi kai toiV en toiV mnhmasi  zwhn carisamenoV! zwhn carisamenoV! „Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az Üdvözítő halála! Amikor annak hatalma alá került, kioltotta a halál erejét. (...) Halál, hol a te fullánkod?...

Bővebben

Aranyszájú Szent János prédikációja nagypéntekre

2015. április 3., péntek 17:54

„Fontoljuk meg most azt, hogy miért nem a templomban történt annak az áldozatnak (Krisztusé) bemutatása, miért nem a zsidók templomában, hanem, kívül a városon, kívül a falakon. A városon kívül feszítették meg, mint elítélt gonosztevőt, hogy beteljesedjék a próféta jövendölése: „És a gonoszok közé számíttatott.” (Iz53,12.) Miért szenvedett kívül a...

Bővebben
1427544790.712-kretai-szent-andras.jpg

Krétai Szent András érsek beszéde Virágvasárnapra

2015. március 28., szombat 11:02

Szeretteim! Jertek, érintsük meg a mai ünnep titkait, hogy feltárjuk az ünnep titokzatos gazdagságát. Jöjjetek, találkozzunk Krisztussal, aki ma visszatér Betániából, és üdvösségünkért, jóakaratúlag a tisztes és boldog szenvedésre indul. Nyilvánult-e meg valamikor is az emberek között nagyobb, és fönségesebb alázatosság annál, amely csodálatot kelt bennünk a mai nap dicsőségével?...

Bővebben