EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

35 Szent Pünkösd ünnepe Jn 7,37-52; 8,12

2020. június 2., kedd 12:11

Az ünnep utolsó, nagy napján megállt Jézus, és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Leírás Forgó széllel tüzes nyelvek alakjában küldi Krisztus az isteni Lelket apostolaira. A nagy napon árad ki a Lélek a halászokra.  Szent apostolaid könyörgésére könyörülj rajtunk, Krisztus Istenünk. Ámen.   Elmélkedés A Mi Urunk...

Bővebben

34 Húsvét7.

2020. május 25., hétfő 13:22

34 Húsvét7. (az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapja) Jn17,1-13 Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így szólt: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon! Az örök...

Bővebben

7. vasárnap: az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapja Jn 17,1-13

2020. május 24., vasárnap 07:00

7. vasárnap: az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapja Jn 17,1-13 Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így szólt: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon! Az...

Bővebben

A hit alapjainak átadása a családban történik

2020. május 22., péntek 10:41

A hit alapjainak átadása a családban történik A gyermekeknek a vallásos életet a családban, a szülőktől kell megtanulnia. A mögöttünk lévő időszakban rádöbbenhettünk, milyen kevés ezen a téren az ismeretünk és ezek átadásának módszereit el kell sajátítaniuk. Nem vitás, hogy a családnak rendkívül nagy szerepe van a gyermek hitének kibontakozásában...

Bővebben

Mennybemenetel ünnepe Lk 24,36-53

2020. május 21., csütörtök 07:18

Mennybemenetel ünnepe  Lk 24,36-53 Abban az időben, miután Jézus föltámadt halottaiból, megállt tanítványai között, és ezt mondta nekik: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, hogy én...

Bővebben

Az Úr mennybemenetele Lk 24,36-53

2020. május 20., szerda 13:24

Az Úr mennybemenetele Lk 24,36-53 Abban az időben, miután Jézus föltámadt halottaiból, megállt tanítványai között, és ezt mondta nekik: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, hogy...

Bővebben