Webrádió

1495603379.8131-husvet-utan-40.jpg

Húsvét után 40. nap Az Úr mennybemenetele ünnepén Lk 24,36-53

2017. május 24., szerda 07:23

Abban az időben, miután Jézus föltámadt halottaiból, megállt tanítványai között, és ezt mondta nekik: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért rémültetek meg, és miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, hogy én vagyok az. Tapintsatok meg...

Bővebben
1495603272.7873-husvet7-az-i.jpg

Húsvét7. az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat atyáinak vasárnapja Jn 17,1-13

2017. május 24., szerda 07:22

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így szólt: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon! Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent,...

Bővebben
1495259000.611-husvet6-a-vakonszuletett.jpg

Húsvét6 a vakonszületett vasárnapján Jn 9,1-38

2017. május 20., szombat 07:44

  Abban az időben Jézus útközben látott egy születésétől vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle: „Rabbi, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus így válaszolt: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell nyilvánvalóvá válniuk benne. Nekem addig kell végbevinnem annak tetteit, aki...

Bővebben
1494691715.424-husvet5-a-szamariai.jpg

Húsvét5 a szamariai asszony vasárnapján Jn 4,5-42

2017. május 13., szombat 18:09

  Abban az időben Jézus Szamaria egyik városához érkezett, melyet Szikarnak mondanak, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. Jézus tehát olyan fáradt volt az úttól, hogy leült a kútnál. Körülbelül a hatodik óra volt. Odajött egy asszony Szamariából vizet meríteni. Jézus megszólította: „Adj...

Bővebben
1493962038.8837-husvet4-az-inaszakadt.jpg

Húsvét4 az inaszakadt vasárnapján Jn 5,1-15

2017. május 5., péntek 07:28

  Abban az időben Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben, a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda a neve. Öt oszlopcsarnoka volt. Nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák, akik várták, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki először lépett...

Bővebben
1493183287.0612-husvet3-kenethozo-asszonyok.jpg

Húsvét3 Kenethozó asszonyok vasárnapja Mk 15,42-16,8

2017. április 26., szerda 07:09

  Abban az időben jött egy előkelő tanácsos, az Arimateából való József, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt. Magához hívatta a századost, és megkérdezte, valóban meghalt-e. Miután a századostól megbizonyosodott róla, Józsefnek ajándékozta a testet. Az pedig...

Bővebben