EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Napközbeni imádságok

Ki minden órában és minden idõben, a mennyben és a földön imádandó és dicsõítendõ vagy, jóságos, hosszan tûrõ és sokirgalmú Istenünk ! Ki az igazakat szereted, a bûnösökön könyörülsz, ki a jövendõ javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz, magad Urunk! Fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölccsé és józanná értelmünket és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenved éstõl. Végy körül minket szent angyalaiddal, hogy védelmük mellett megõriztetve és általuk taníttatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsõséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
Napi imaszándékaim:

  • Hétfõ: Házastársam, gyermekeim, szüleim, testvéreim és övéikért.
  • Kedd: Mûködõ papok, kispapok és ifjúságért.
  • Szerda: Hívekért, bûnveszélyben járókért, Istent keresõkért és hitetlenekért.
  • Csütörtök: Egyházért, egyházmegyénkért, missziókért, vergõdõ lelkekért és üldözõinkért.
  • Péntek: Elhunytjaimért, szenvedõ és elfelejtett lelkekért.
  • Szombat: Mária, szentek tisztelete, akikért imádkozni tartozom.
  • Vasárnap: Magamért, Szentlélek kegyelméért, Isteni

Liturgia mulasztókért. Mindennap mindenkinek úgy, mintha Jézus Krisztusnak tenném!