EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Nagyböjti irányelvek

A nagyböjt nem mindenki számára fontos. Azon keresztény híveknek fontos, akik már eddig is törekedtek bizonyos fokú fegyelmezett életet élni, az életük központja már Krisztus lett. A nagyböjt lehetőséget kínál, hogy még intenzívebben gyakoroljuk azokat az erényeket és gyakorlatokat, melyeket egész évben is végzünk:

Szertartások

A szokásos vasárnapi istentiszteletek mellett olyan speciális szertartások is vannak melyek ösztönzőleg hatnak, hogy részt vegyünk rajtuk, gyakrabban menjünk a templomba.

Ima

Az egyéni és családi ima az otthonunkba ugyanaz marad, a célunk, hogy ezekhez olyan különleges böjti imákat csatoljunk melyek érzelmi és gondolataink mélységét növeli az önvizsgálatra és az ebből fakadó bánatra.

Böjtölés

Milyen rendszeres böjti gyakorlattal rendelkezem? Mennyivel többet tehetek most, ha úgy döntök, még többet szeretnék vállalni lemondásban Krisztusért? Hogyan fogjak hozzá most a böjthöz?

Jótékonyság

Milyen jótékonysági célokat ismerek? Hogyan költöm a pénzemet? Bölcsen és takarékos vagyok? Megfelelő módon támogatom-e, azokat, akik szükséget szenvednek vagy az Egyház ilyen célú programjait? Emlékszem-e arra, hogy az igaz szeretet otthon kezdődik? A pénzünk elköltésének megfelelő prioritásai vannak-e életünkbe?

Lelki táplálék

Sok hívő túltáplált, mert amikor éhesnek érzi magát nem megfelelő táplálékot ad, hiszen a lelkünket is táplálni kell. Amit enni, inni adunk testünknek az vagy táplálja az életet az egészséget, vagy mérgezi és megöl minket. Amellett, hogy imádkozunk és szertartásokon részt veszünk, fontos, hogy időnként kikapcsoljuk a tv, internetet és lelki élettel kapcsolatos tanulmányokat végezzük, minél több időt szakítsunk ezekre a könyvekre. Amit fogyasztunk azzá válunk.

Bűnbánat és gyónás

Amikor felismerjük bűneinket és bánkódunk felette, akkor a lelkünk visszatér Istenhez és kéri bocsánatát. Amikor meggyónjuk bűneinket, a feloldozás kegyelme visszaállítja a kapcsolatot és a Szentlélek otthonává leszünk. A nagyböjt kiváló alkalom arra, hogy felmérjük lelkiállapotunkat, mérlegre tegyük tetteink erkölcsi hatását és segítségül kérjük lelkiatyánk tanácsát, aki nyomon követi lelkiéletünket. Ez nagyban elősegíti a lelkiéletünk növekedését és életünk stabilitását.

Jótettek

Sok fajta kötelezettségünket végezhetjük jócselekedetként, ha munkánkat lelkiismeretesen végezzük, ha otthonunkban gondoskodunk családunkról, ellenállunk a kísértések különböző formáinak, hűségesek vagyunk házastársunkhoz, keresztény módon nevelem gyermekeimet. Gondoljunk arra, hogy törekedjünk valakit megérinteni, elérni  Jézus gyógyító szeretetével.

Mozaik

Vannak, olyan időszakok melyekben fókuszba kerül a böjt, ilyenkor se feledkezzünk meg a teljes képről. Egész életünk Istenné. Minden időnk, pénzünk, energiánk, testünk, lelkünk, vágyaink, terveink minden Istené, Mi benne élünk mozgunk és vagyunk. Krisztusban van életünk. Csak Ő tud megmenteni, meggyógyítani, megszentelni és megdicsőíteni mindnyájunkat.