EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Liturgikus gesztusaink

A liturgiáinkra jellemző, hogy az ember érzékszerveit is bevonja az imádságba, látás, szaglás, hallás, beszéd, érintés. Látjuk az ikonokat, gyertyákat, halljuk a hangokat a szép éneket a felolvasásokat , ajkainkkal megérintjük az ikonokat, a mi hangunkkal is hozzájárulunk az összhanghoz és  jó illatú tömjén, mely Krisztust juttatja eszünkbe. Az egész ember testestül-lelkestül részt vesz az istentiszteletbe. A hozzáállásunk tiszteletteljes, bizonyos gesztusainknak mély értelme van. Tiszteletteljesen állunk, ha kell a földre borulunk, mélyen meghajlunk, keresztet rajzolunk magunkra. Ennek megfelelően az alkalomnak megfelelően nagyleborulást, mélymeghajlást, tisztelet, keresztvetést adunk az állapotunk kifejezésére.

Nagyleborulás

Az imádkozó térdre ereszkedik, kezeivel a földre támaszkodik és homlokával a földet érinti és keresztet vetve feláll.

Mélymeghajlás

Az imádkozó olyan mélyen hajlik meg hogy ujjaival megérinthesse a földet és utána vesz keresztet.

Tisztelet

Az imádkozó egyszerűen meghajtja a fejét bizonyos időpontokban és keresztet rajzol magára.

Keresztvetés

A jobb kezünkön a hüvelyk ujjunkkal kezdve három ujjunkat összeérintjük , ez egy hitvallás, hogy az egy Istenben hiszek, aki három személy Atya, Fiú, Szentlélek. A másik két ujjunk a tenyerünkhöz simul kifejezve, hogy Isten fia, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Az összetett három ujjunkkal először a homlokunkat érintjük, utána a mellkasunkat, majd a jobb vállunkat, majd a balt. A négy pont azt jelenti, hogy a Szentháromság megszentelte gondolatainkat (elme), érzéseket (szív), vágyak (lélek) és akarat (cselekvést,erőt), hogy ettől a pillanattól Isten szolgálatába készek vagyunk bekapcsolódni. Az által, hogy keresztet rajzolunk magunkra kifejezzük, hogy Krisztus mentett meg minket az Ő szenvedésével a kereszten. A papok, püspökök, amikor áldást adnak ránk, akkor jobbról balra keresztet rajzolnak a levegőbe, ujjaikkal Jézus Krisztus nevének első betűit. Formázva( a görög IC XC) ajándékoznak meg minket Isten szeretetével-erejével.