EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

A családom nagyböjti prioritása: Böjt, imádság, alamizsnálkodás

Alap imádság /TANULD MEG!/ Szent Efrém fohásza:

„Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, a könnyelműség, a pénzvágy és a megszólás szellemét! Ajándékozz inkább szolgádnak a józanságot, alázatosságot, állhatatosságot és a szeretet lelkét! IGEN, Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy, örökkön- örökké! Ámen.

Elmélkedés

Az éhezés a reménykedést növeli és erősíti bennünk. Az imádságot eszközeként tartják számon, hogy általa növekedjen a hitem. Az alamizsnálkodás pedig a szeretetet növeli bennünk. Az éhezés azt jelenti, hogy nagyböjt alatt szerdán és pénteken, tartózkodni kell a hús, baromfi, tojás, tejtermékek, hal, olajok és az alkoholtartalmú italoktól. Az engedélyezett élelmiszerek célja, hogy kövesse a test a Lelket, alapelv, hogy kevesebb

ételt kell enni, mint a normális időszakok alatt. Ennek célja, hogy segítsen nekünk nagyobb hangsúlyt fektetni Istennel való kapcsolatra és emlékeztet bennünket, hogy szükségünk van Istenre. Fontos, hogy készséggel tegyük, alázatosan és titokban (Máté 6,16 - 18).18). Még fontosabb, hogy tartsuk magunkat távol a hirtelenségünkből /ítélkezéseinkből/ származó bűnöktől: ilyen a büszkeség, pletyka, irigység, kapzsiság.

Jézus nem mondja: ”Amikor böjtöltök ne legyetek komorak…” (Máté 6,16). Ő és tanítványai böjtöltek és imádkoztak és erre az elvárásra hívnak minket is „azokban a napokban, hogy Ő kiment a hegyre imádkozni.

Az egész éjszakát imádságban töltötte."(Lukács 6,12). Igyekezz minél több istentiszteleten részt venni, amennyin csak tudsz. Imádkozzuk a Szent Efrém imát minél gyakrabban! Azt mondják, hogy: "Imádkozzatok szüntelenül" Jézus ima az egyik, amely elvezethet a folyamatosan imádkozáshoz: "Uram, Jézus Krisztus Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön."

És amikor az apostolok kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, akkor megtanítja nekik, hogy imádkozzák a Miatyánkot (Lk 11,1-4). Hogyan bánunk a vagyonunkkal? Gondolj más emberek igényeire. A nagyböjt folyamán még inkább kell jótékonykodni vagy alamizsnálkodni.

Például, adhatsz pénzt lezárt borítékba a rászorulóknak, esetleg segít a megfelelő rászoruló megkeresésében az egyház, vagy a lezárt borítékra ráírod, hogy élelmiszer segélyt vásároljunk belőle, vagy a kék veder akció, melyben gyűjtőd nagyböjt folyamán azokat a tartós élelmiszereket, amelyeket nagyhét folyamán kiosztunk az egyházközség szegényeinek.

Minden ötlet jó lehet, amit önkéntesen és jókedvvel teszel. Ha bőkezű vagy akkor az egyházközségünk Karitásza is nagylelkű tud lenni a rászorulókkal."...

Bizony, mondom neked: amit nem tettetek eggyel is e legkisebbekközül, velem nem tettétek” (Mt 25, 40)

Nagyböjt tervezése / tevékenységek

  1. Beszélje meg papjával, hogy közösen hozzanak létre egy személyes tervet: böjt, az imádság, alamizsnálkodás személyes megvalósítására a nagyböjtre.
  2. Olvassa el Aranyszájú Szent János böjtölésről/ koplalás írt beszédét.
  3. Olvassa Mt 6:16-18 és tanulja meg, hogy Jézus milyen útmutatást ad a böjttel kapcsolatban.
  4. Kezdjen el egy „klasszikus” imát rendszeresen imádkozni. Vannak olyan könyvek, amelyek az imádkozásra tanítanak. Keresse ezeket az egyházi könyvesboltokban. Tanulmányozza a Bibliát. Reggeli és esti imát kösse az étkezésekhez. Lásd Mt 6:5-15.
  5. Olvassa el Mt 25,31-46 Ez a rész segíti, hogy fejlessze az alamizsnálkodási terveit.

Egy nagyböjti konkrét terv/ tevékenységek

  1. Az egész nagyböjti időszakba Klimakosz Szent János: A létra című aszketikus munkáját fogom olvasni, amely segít az erényekben való növekedésemet.
  2. Hűtőszekrényre kihelyezem a lelkiatyámmal megbeszélt, egyeztetett nagyböjti tervemet.
  3. Csatlakozom a kék veder akcióhoz!
  4. Megtanulom és napjában többször elimádkozom az 50. zsoltárt, mely segít, hogy felkészüljek a bűnbánatra, hogy amikor eljön a belátás pillanata vallomást tudjak tenni,hogy bűnös ember vagyok és csak én tartottam igaznak magam,.
  5. Elolvasom a napi biblia szakaszt a lelkiolvasmánnyal, melyet az interneten kapok: gkevangelium-bounces@lev-lista.hu