EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

EFOP 1.3.7.-17-2017-00111

Az Encsi Görögkatolikus Parókia az Európai Unió forrásából 100 %-os támogatási intenzitás mellett 49.340.706 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.7-17-2017-00111 azonosítószámú „Műveljük kertjeinket! – generációk együttműködése az Encsi Görögkatolikus Parókia vezetésével” című projekt keretén belül, mely során az akcióterületen, Csereháton kijelölt falvakban (Gagyvendégi, Gagybátor, Felsőgagy, Encs és Fügöd) olyan többszintű, folyamatba szervezett közösségfejlesztő beavatkozásokat valósulnak meg, amelyek az egyházi tapasztalatokra alapozva növelik a leszakadó társadalmi csoport bizalmát és elköteleződését a közösség iránt.

Projekt alapvető célja, hogy az akcióterületen, Csereháton kijelölt falvakban (Gagyvendégi, Gagybátor, Felsőgagy, Encs, Fügöd) olyan többszintű, folyamatba szervezett közösségfejlesztő beavatkozásokat valósítson meg, amelyek az egyházi tapasztalatokra alapozva növelik leszakadó társadalmi csoport bizalmát és elköteleződését a közösség iránt. A projekt részcéljai a társadalmi együttélés javítása (előítéletesség csökkentése), az Encsi Görögkatolikus Parókia hátránykompenzációs tevékenységének növelése az önkéntesség és karitatív munka elterjesztésével, valamint az akcióterületen élők számára az áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése. A célok eléréséhez az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  1. Baktakéki vándor sportkupa.
  2. Kaláka: műveletlen falusi kertek kollektív művelésének hálózata az akcióterületen.
  3. Falutábor mozgalom indítása.
  4. Befogadó falu programsorozat
  5. Iii.2.1 egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése
  6. Iii.2.2 szolgáltatásfejlesztés.

Projekt megvalósítás kezdete: 2018.01.01.

Tervezett befejezése: 2020.04.30.

 

További információ kérhető:

Encsi Görögkatolikus Parókia

Cím: 3860 Encs, Váci M. u. 36.

E-mail: pacsai.janos@gmail.com

Honlap: http://encsgorkat.hu/oldal/27/efop-137-17-2017-00111

 


Projektünk ALAPVETŐ CÉLJA, hogy az akcióterületnek Csereháton kijelölt falvakban (Gagyvendégi, Gagybátor, Felsőgagy, Encs és Fügöd) olyan többszintű, folyamatba szervezett közösségfejlesztő beavatkozásokat valósítson meg, amelyek az egyházi tapasztalatokra alapozva növelik a leszakadó társadalmi csoport bizalmát és elköteleződését a közösség iránt. 

A projekt RÉSZCÉLJAI a társadalmi együttélés javítása (előítéletesség csökkentése), az Encsi Görögkatolikus Parókia hátránykompenzációs tevékenységének növelése az önkéntesség és karitatív munka elterjesztésével, valamint az akcióterületen élők számára az áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése.
A célok elérése érdekében hat tevékenységet határoztunk meg.

1. ENCSI VÁNDOR SPORTKUPA

Az akcióterület falvaiban sportolásra csak spontán kijelölt helyszínek, találhatók, ahol alkalmi csoportosulások alkalmával sportolnak a gyerekek, fiatalok. Erre építve a helyi érdeklődőkből csapatot szervezünk, névvel és jelszóval látjuk el az egyes indulókat a nem csak fociban induló versenyekre. 
A verseny 3-5 fordulójára felálló csapat formálása és identitást erősítő kellékekkel való felszerelése az identitást erősíti, csökkenti a tagok közti előítéletességet, integrációs folyamatot indít el nem csak a tagok, hanem a rendezvényeket figyelemmel kísérő helyiek számára is. 
Az együtt ünneplés szervezésébe önkénteseket is bevonunk a helyiek közül és a környéki településekről, a társadalmi kapcsolatok hálójának bővítéséhez hozzásegítő beszélgetéseket generálunk az ünnep során. 

2. KALÁKA: MŰVELETLEN FALUSI KERTEK KOLLEKTÍV MŰVELÉSÉNEK HÁLÓZATA AZ AKCIÓTERÜLETEN

Az akcióterület falvaiban műveletlenül álló kertek tulajdonosai nagyrészt olyan időskorúak, aki önálló életvitelre még képesek, de a kert művelése már meghaladja erejüket. Itt a közösségre utaltság eddig nem kapott megfelelő választ, mert hiányzott a szervezett, bizalomra és személyes kapcsolatra épülő válaszmegoldás. A Parókia szervezésében felálló kertészeti munkacsoport tagjai olyan önkéntesek, akik már rendelkeznek a kertészkedés alapvető tudásával, vagy most sajátítják el a projekt gyakorlata közben. A munkacsoport vezetésére, programjának közösségi megtervezésére, a bizalomépítésre tanácsadás keretében készülünk fel. A projekt keretében megvásároljuk a szükséges eszközöket is.

3. BEFOGADÓ FALU PROGRAMSOROZAT

Gagyvendégiben lévő görögkatolikus közösségi ház központi helyszínnel a társadalmilag hátrányos helyzetben élők életproblémáira választ adó közösségfejlesztő programsorozatot szervezünk 15 alkalommal, alkalmanként két külön településen. Az egyházak tapasztalatára alapozó, az egyéni boldogulás mentális feltételeit megteremtő témák köré csoportosított program során fő hangsúly az egyéni életért való felelősségvállaláson, a közösség iránti bizalom kiépítésén lesz.

4. FALUTÁBOR MOZGALOM INDÍTÁSA

A falun élés értékeire alapuló 4 tábor célja, hogy városból érkező gyerekeket, fiatalokat fogadjon nyáron, 5 napos tartózkodásra. Az autentikus falusi élmény biztosításához a fogadó családokat felkészítjük, a tábor tervezésébe aktívan bevonjuk. Az előkészítő tervezés egyben közösségfejlesztés és identitás-megerősítés, hiszen a „mit adhat a falu a városnak?” kérdés köré csoportosított értékek élményszerű meg- és bemutatásához először a befogadóknak kell tudatosítani ezeket. A táborok során a faluba érkezők a helyi gyerekekkel és fiatalokkal közösen vesznek részt közösségfejlesztő, önismeretet és önbecsülést erősítő kreatív foglalkozásokon. 

5. EGYHÁZAK KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGNEK FEJLESZTÉSE

A tevékenység kapcsán az egyházi pasztoráció keretében országos, illetve európai minták alapján olyan módszertant állítunk össze, amely a lelki gondozást és közösségépítést a tevőlegességhez kapcsoló, a munka építő jellegére alapuló életminőség javítást veszi célba. Ez a Parókia működésének fejlesztésével jár, ahol az aprófalvas vidékek elveszni látszó lelkeinek megmentése csak ilyen, az egyszerű konkrétumokból induló megerősítő sikerélményekre alapozva lehetséges. 

6. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

A szolgáltatásfejlesztés a kertművelés szervezeti menedzsmentjét, további fennmaradási esélyeinek növelését célzó kapacitásfejlesztést valósít meg tanácsadás keretében.