EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Reggeli imádságok

Mennyei Atyám! Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen az új napon úgy akarok járni-kelni, mint Te: mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Õ a testvért lássa bennem: az én szavaimból és tekintetembõl pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tõlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add meg, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magamat mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat és ne legyek barátságtalan vagy sértõ. Add meg, hogy mindig megnyerõ modorú legyek és éljen bennem egy szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek szent Fiadhoz a Szûzanya által. Ámen
/XXIII. János pápa reggeli imája/