EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz EFOP 1.2.1-15-2016-01007 Vissza az alapokhoz

Webrádió

Esti imádságok

Uram Jézus Krisztus! Most aludni térek, adj nekem testi-lelki megnyugvást. Õrizz meg engem a bûn sötét álmától s az éjszaka minden szennyes érzékiségétõl. Csillapítsd le szenvedélyeim háborgását és oltsd ki a gonosznak tüzes nyilait, melyeket csalárdul ellenem szór. Ûzz el tõlem minden testi gerjedelmet és altasd el földi és anyagias gondolkodásomat. Ajándékozz nekem Isten éber elmét, józan gondolkodást és mindenkor csendes szívet. Adj nekem minden sátáni képzelgéstõl mentes könnyed álmot. Ébressz fel majd az imádság idejére és segíts, hogy parancsaid megtartására mindig erõsebb legyek. Segíts, hogy rettenetes ítéleteidre gyakran gondoljak és add, hogy életemmel dicsõítselek téged Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindörökké.
Ámen.
Lelkiismeret vizsgálat.
Istenem teljes szívembõl bánom minden bûnömet, mert azokkal téged az én végtelenül jó és szeretetreméltó Istenemet bántottam meg. Életemet megjavítom és holnap már jobb akarok lenni.
Ámen.
Bizodalmam az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, védelmezõm a Szentlélekisten. Szentháromság egy Istenünk dicsõség neked!